Sida:Svensk Zoologi.djvu/160

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har inte korrekturlästs


i4

TUNGLIK FLUNDRA.

ras, som ger P. Limanda taggar vid basen af ryggfe. nans strålar, trubbiga tänder, stort gap och gälöppning samt svart färg, hvilka märken utan tvifvel böra snarare tillegnas någon annan. Vi äro emedlertid öfvertygade från granskandet af Originaler i K. V. Akademiens Museum, att den i Museum Adolpho-Frid. anförda, är den närva. rande. Hufvudsakligt bör uppmärksamheten fästas vid den krökta sidolinien och de i brädden taggiga fjällen, hvilka ge fisken den stråihet, som märkes då hans yta i motsatt led vidröres.

Dragskäddan föder sig af små krabbor och andra hafskräk. Hon fångas gemensamt med flera slags flundror, men är icke så allmän som de. Öfverallt anses hon för bättre till smaken, i synnerhet Iran Febr. till April månad. Hon leker senare än de andra, och sällan förr än vid som. marens början, vid hvilken tid hon blir mycket lösare. — Utomdess mycket fastare i köttet, brukas gemenligen på flera ställen af Holländska och Engelska kusten att torka denna art framlör de öfriga, ehuru de kunna finnas störr» och köttfullare.

Tab. föreställer fisken efter vidsatt skala,, tecknad ef. ter naturen — a. genomskärningen — b. fjällen i nat. storlek — c. ett sådant mycket föistoradt.