Sida:Svensk Zoologi.djvu/159

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


TUKGLIK FLUNDJIA.

l5

tänder, ögonens pupill är svartblå, omgifven med en oval, guldblänkande iiis. Under gällocken, som betäckas med små fjäll, synes gälhinnan 6:strålig.

Kroppen, hvit på blindsidan, har en ljust gulbrun färg på den som ögonen sitta, och kännes ända igenom ganska slät i den ställning som de runda eller aflånga, mjuka fjällen ligga, hvilka äfven, då fisken lefver, knapp6 skönjas, emedan dess yta är öfverdragen med slem. Men föras fingren uppåt mol fjällen, äro de mera kännbara, såsorn framtill t v era och med många fina uddar tandade, hvilka likväl blott med synglaset kunna urskiljas. Här och der äro små mörka och något rödaktiga fläckar strödda på rätsidan, hvilka dock försvinna efter döden eller då fisken i spiriius förvaras. På fenorna hafva vi icke funnit sådana. Sidolinien, som börjar der gällockets med nackens kontur parallelt gående öfre rand slutar, formerar Jöist en båge, hvars konvexa krökning vetter åt ryggen och kröker sig nästan vinkelrätt emot medellinien, »om den hinner, och går så vid bröst fenans spets bakåt med en afrundad och något större än en rät vinkel, fortfar derpå rak i medellinien ända till stjertfenan, hvariden förlorar sig. Framför analfenan är en tagg, likväl mindre in hos flera andra arter. Då fenorna betraktas, synes den på ry£Pen varande börja öfver pupillen i det öfra ögat, Och läcker till ett litet stycke från stjertfenans bas, nästan jemnbred, eller liksom omärkligt högre öfver bakdelen af kroppen, samt äger ungefär 70 strålben; och analfenan,som slutar midt under den förra, har 53 sådana. Den är äfven föga bredare nidtpå. Andre hafva räknat 66-79 strålben i den förra, och i drn sednare 60 - 61. Deremot hafva bukfenorna blott 6, odi hvar bröstfena 11 strålar, samt stjertfenan omkring i5 • 16. Vid basen är denna sistnämda något tjallig och rundar sig i yttre kanten, utan «tt rara utskuren eller halfmånelik, som Bloch tecknat och La Cépéde beskrifvit den. Några svårigheter halva verkligen nött oss vid bestämmandet af denna flundra. WiU htg/tfy ger sin Dat fläckar på fenorna; La Cépéde anför sin Limande med öfra ögat vid hufvudets ända och med en inskaren stjertfena; hvilket Bloch älven gör, och har också alldeles uteslutit Häckarna; men möjligtvis härleda dessa skillnader sig från mindre noggranna undersökningar, eller kanske tillhöra de en eller annan artförändring. Ännu mindre finna vi v, Lik wis. beskrifning kunna jemfö-