Sida:Svensk Zoologi.djvu/173

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


MO 18.

TRÄGÅRDS-HELIX-SNÅCKA.

HELIX Pomatia. På Fr. Vigneronne. Grand Colim**

con des J'ignes. På Eng. Vine-yard-Snail. På T.

IJcinbergSchnecke. På H. WyngardsSlak.

På D. Fold-Snehken.

Djuret iir läderaktigt, med grå fot, ofvanpå småknottrigt, ljusbrunt, äfvensom trefvarne.

Snäckan klotformig, bukig, tjockskalig, naflad, trubbig, med 5 vridningar, gulbrun, strimig, med otydligt mörkare tvärbälten. Mynningen nästan helrund, något månlik, med lock.

Linn. Syst. Nat. ed. Gmel. I. 6. p. 36a7. Cl. 6. Vermes. Ord. 5. Testacea. — Fauna Svec. n. **&■ — Chemnitz Conch. Cab. 9. a. s. m. T. i?8- f- 11?8. •. b. c. — Svammerdam Bibi. Nat 1. p. 99. t. 4. 5- —• J)raparnaud Hist. de Moll. p. 87. t. 5- i- ao. — Vtnnant Britt. Zool. 4* p, 117- t- 84- £ *»8.

rr

JL venne Imfvudskillnader framte sig hos den lifvade naturens mångfaldiga alster, härledda från färgen af blodet, eller den vätskan, som genom sitt obehindrade omlopp i kroppen blir det vigtigaste grundämnet för lifvet. Denna ar röd eller hvit. Vi rinna att djur, begåfvade med den förstnämda, äga så mycken öfverensstämmelse i deras delar, att de synas endast gradvis aflägsna sig från något gemensamt i bildningen af dem alla, och sådana äro de Däggande djuren, fåglar, fiskar och amfibier. De åter, hos hvilka denna lilsvätska är ofärgad, kunna blott jemföras med de förra såsom lefvande varelser, hvilka, utom det de sakna de förras ryggrad och deras med ledgångar försedda skelett, äro för öfrigt lika så särskilta i delarnas skapnad, som i dessas anordning i kroppen; och hit höra Blötmaskar, Insekter och verkliga Maskar, samt ändtligen, Djurvexterna.

Vid föreställandet af en Snäcka, äro Blötmaskarne, bland dessa sednare, egentligen vårt föremål. Inom en hopkrympande blöt kropp, utan ryggmerg och kotor, hy«a de hjerna, ett muskulöst enrummigt hjerta, oTganerför att andas, analoga med fiskarnas gälar, och enkla känslosträngar samt lemmar med kärl för de onikringlöpande satskorna. Deras muskler äro hvita och ganska retliga»