Sida:Svensk Zoologi.djvu/173

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

N:O 18.

TRÄGÅRDS-HELIX-SNÄCKA.

HELIX Pomatia. På Fr. Vigneronne. Grand Colima con des Vignes. På Eng. Vine-yard-Snail. På T. Weinberg-Schnecke. På H. Wyngards-Slak. På D. Vold-Snekken.

Djuret är läderaktigt, med grå fot, ofvanpå småknottrigt, ljusbrunt, äfvensom trefvarne. Snäckan klotformig, bukig, tjockskalig, naflad, trubbig, med 5 vridningar, gulbrun, strimig, med otydligt mörkare tvärbälten. Mynningen nästan helrund, något månlik, med lock.

Linn. Syst. Nat. ed. Gmel. 1. 6. p. 3627. Cl. 6. Vermes. Ord. 3. Testacea. — Fauna Svec. n. 2183 — Chemnitz Conch. Cab. 9. 2. s. 111. T. 198. f. 1138. a. b. c. — Svammerdam Bibl. Nat 1. p. 99. t. 4. 5- — Draparnaud Hist. de Moll. p. 87. t. 5. f. 20. — Pennant Britt. Zool. 4. p. 117. t. 84. f. 128.
Tvenne hufvudskillnader framte sig hos den lifvade naturens mångfaldiga alster, härledda från färgen af blodet, eller den vätskan, som genom sitt obehindrade omlopp i kroppen blir det vigtigaste grundämnet för lifvet. Denna är röd eller hvit. Vi finna att djur, begåfvade med den förstnämda, äga så mycken öfverensstämmelse i deras delar, att de synas endast gradvis aflägsna sig från något gemensamt i bildningen af dem alla, och sådana äro de Däggande djuren, fåglar, fiskar och amfibier. De åter, hos hvilka denna lifsvätska är ofärgad, kunna blott jemföras med de förra såsom lefvande varelser, hvilka, utom det de sakna de förras ryggrad och deras med ledgångar försedda skelett, äro för öfrigt lika så särskilta i delarnas skapnad, som i dessas anordning i kroppen; och hit höra Blötmaskar, Insekter och verkliga Maskar, samt ändtligen, Djurvexterna.

Vid föreställandet af en Snäcka, äro Blötmaskarne, bland dessa sednare, egentligen vårt föremål. Inom en hopkrympande blöt kropp, utan ryggmerg och kotor, hysa de hjerna, ett muskulöst enrummigt hjerta, organer för att andas, analoga med fiskarnas gälar, och enkla känslosträngar samt lemmar med kärl för de omkringlöpande vätskorna. Deras muskler äro hvita och ganska retliga.