Sida:Svensk Zoologi.djvu/177

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


TJI A GÄltDS-HELlX-SNÄCKA.

  • 9

sen hornaktig tunga. Halsens bflkre del omgifves af gördeln, som lik en muskulös krage bekläder dyn. Fästad med sin yta vid snäckan, moltager den hufvudet då det indrages eller när djuret drar sig tillbaka, och hindrar alt luft och vatten icke intränga. Den undre köttiga delen eller- foten, ofvanpå knottrig och gråaktig, inunder slät, hvit och slipprig, afsmalnar mot ändan och plattas vid sidorna, samt består af flera planer af fibrer som korsa hvarandra och orsaka de vågiga rörelser med hvilka djuret framskrider. Ofvanpå foten ligger sjelfva kroppen, men skild derifrån med sin spiralformiga bakdel hvilken fyller Snäckans vridningar. Den hänger också vid henne medelst 2 muskler, som fästade i ändan al pelaren, inträngd sig i kroppen under spiralen, och gå framåt magen, samt i flera smala remsor utbreda sina fibrer och förena detta med fotens. Hela kroppen omges med en frun gördeln fortsatt hinna, som i likhet med denna, utdunstar en kalk.iktig vätska, hvilken afsatt mot Snäckans inre väggar småningom ökar dess tjocklek.

Formen af detta Snigelns boställe är klotrund, merendels af elt litet Spiel storlek, till färgen ljust gulbrun eller smutsigt gul med ojemna strimor på längden. Vindeln är sammansatt af 5 vridnings, af hvilka den sista är ganska stor och bukig. På denna skönjes också några blekbinna tverband med lika många Jjusa emellan dem. Mynningen ;ir stor och halft oval, något månlik och till höger vettande äfven som vridningarne *). Den tillslutes af Snigeln, ofta under lefnaden, med ett lock som i början hinnaktigt, blir efter hand tjockare, inåt kupigt som ett eggskal, hvitt, opakt, poröst, och nästan som krita, och

i liksom denna med syror. Då det borllalier, kau det å nyo snart återställas.

Inom denna trånga och bräckliga boning ligger djuret skyddadt för luften och annan åverkan. Det förblir deri flera månader, såsom från hösten till våren, orörligt och slumrande, utdunstar nästan intet och kan länge lefva utan löda. Men en behagligare årstid lockar det åter ur

") r.liuiu IIex-Snj korna hafva naturligtvis deras mynning och vridningar till höger, finnas likval, faslän sällsammare, sä killade Venster -Snäckor, hvilkas invertes delar hafva också sitt läge ut denna sida; men sädana äro blott mindre vanliga förändt ing.tr, alstrade af de förra, och icke särskilta slag, som Chemnitz genom flera rön tevisat. Se Couch. Cabin. Th. 9