Sida:Svensk Zoologi.djvu/189

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


ALLMÄN EKORRE. OI

längd och | aln i bredden. I ett stort träd slås a viggar något ifrån* marken, på hvilka det ena brädet lägges på det andra, och ena ändan uppsattes med 2 hopfällda pin^ nar, och emot dessa en slicka med betet, hvartill tages små svampar, som merendels vexa på Björkstubbar. Svampen torkas först och lägges sedan i vört och åter torkas ; eller i brist deraf kunna skifvor af rågbröd bakadt med vört, begagnas. Äfven Lapparne betjena sig af en Svampart (Agaricus integer) vid samma slags djurfänge.

Liksom hos många andra djur, trodde man i äldre lider också finna ämnen till läkmedel hos Ekorren. SjelfTa Galcnus berömde istret af honom såsom värkslillande och lenande i urvärk; och i Fr. Hoffmans tid gafs ett så kalladt nrcanum, som brukades af Lindansare mot svindel, och bestod af pulveriseradt Ekorrköit, eller tilirtdt af djurets hjerna.

Tab. föreställer en Ekorre tecknad efter naturen.