Sida:Svensk Zoologi.djvu/195

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


EIDER-GAS.

  • 7

Dessa kännemärken tillhöra båda könen, men som äga dessutom egna för hvardera, nog märkliga att kunna förbigås.

Hanen har öfverst på hufvudet en helt svart, något i purpur skinande fläck eller häl ta, som nedlöper som en snibb i pannan emellan näbbhinnans Kikar, och dessutom j 2 andra spetsar på sidorna. I nacken rundas denna Häcken, men delas der åter af en ljusgrön strima, uppkommen från de lysande sjögröna fjädrar som bekläda hela nacken, men förlora sig i de snöhvita, som täcka hufvudets sidor äfven som halsen och ryggen ända till gumpen. Främre delen af bröstet är merendels blekt liffärgadt, men underlifvet, gumpens medlersta del (utom sidorna som äro hvita) samt stjertpennorna bleksvarta. De yttre vingpennorna lika så eller bruna, och de inre hvita. Ändtligen äro de främre täckfjädrarne (Spegeln) svarta och de bakresta hvitaktiga.

En så brokig drägt saknar deremot honan. Hennes hufvud, hals, bröst, sidor, rygg och gump samt vingarlim täckfjädrar äro gulbruna med mörkare fläckar eller strimor. På det mycket blekare hufvudet och halsen äro desse ännu smärre, och som hvar fjnder synes på tveren strinig, tillskapas liksom vägiga linier på bröst och rygg. Täckfjädrarnes fläckar äro likväl större; underlifvet mörkgrått med blekare tverränder. De yttre vingpennorna bli nästan svarta, och de inre få en rödbrun kant; och som de yttres nedersta täckfjädrar äro askgrå i spetsen, och de näst intill liggande hvita, så blir deraf, då vingen ligger tillsammans, två hvita smala tverband. Stjertpennorna äro också svarta med blekare spetsar.

Ungarne af båda könen äro i början enfärgade, betäckte med ett bicksvart dun, men något ljusare under strupen och på bröstet, med en askgrå rand som löper 'rån näsborrarne genom ögonen till näck n. Dunen ända sig alla med ett hår, liksom vore hela btklädningen sådan. Men snart förändra de sig. Hanarne bli, efter förloppet af första året, hvita på r\ggtn. De yttre pennorna i vingen, stjertens och hela underlifvets svaita. Honorna få efter en lika lid alldeles modrens utseende och ! irg, ntom nederst på ryggen, der någta lj uirar äro snöhvita

  • ned svarta blandade, liksom pennorna i vingarne och