Sida:Svensk Zoologi.djvu/203

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


EIDER- GAS.

s5

da de. Th. Barlholins vitsord synes vara en borgen derföre *). En så nyttig fågel som denna, tyckes också vara berättigad till den fred som Danska förordningar förunna honom. I Norrige är han hela året fridlyst för snaran och lodet, och icke en gång eggen få vetterligen borttagasvid 10 R:drs böter. Kanske vore han äfven värd samma grannlaga inedfart i våra Skärgårdar, der likväl, enligt Kongl. Påbudet af 22 Mars 1647, "2ne som i skärgärdarne boo icke förtagas med nät fånga Sjöfågel (Eidern förmodligen icke undantagen) som kommer om then tiden (Leketiden) i stor myckenhet uthan eliter, och mången ther eljest hafver sin näring uthaff, hvilken så härefter som härtill sin rätt blifvit förbehållen.»

Tab. — föreställer et par Eiderfåglar, Hane och Hona, efter inunder bifogad skala.

•) Nrque vanus nonnullorum nimor nos terrere debet, epilepticos insi.'ius ex u$» liarum pluinarum- timantium, quod periculum ute dum ullus, quod sciam, iacurrit. Medicin. Daner. dornen. p. 65.

■•