Sida:Svensk Zoologi.djvu/225

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

1. NÖT-STYNGET.

OESTRUS Bovis. Styng. På F. Kuljäinen. På Eng. Breeze Gadfly. På T. Vieh-Bremse. På N. Värreflue.

Vingarne äro sotfärgade, utan fläckar. Bälgen har ett svart tverband midtöfver, och är i ändan besatt med brandgula hår.

Linn Syst. nat. ed. Gmel. I. 4. p. 2809. — Clark i Transact. Linn. Soc. 3. p. 325. T. 23. f. 1-6.— Fabr. Syst. Ant. p. 228. 3. — Ej. Entomol. Syst. 4. 4. p. 231. 5. — De Geer Ius. 6. p. 297. T. 15. f. 22. — Modeer i K V. A. Handl. 1786. p. 148. — Vallisner. Opere I. t. 28 f. 10 (Larva). — Réaumur Ins. 4. p. 503. t. 38. f. 7-8 — Fischer Diss. inaug. t. 3. f. 5.Det är på ryggen af Oxar och Kor som Larven af denna art uppehåller sig emellan den yttre huden och den cellulära hinnan, i en egen hinnaktig säck nästan större än sjelfva kräket, med en ganska liten öppning utåt. Ännu ung synes larven slät och hvit, men blir omsider brunare med knottror samt prickar i linier på tveren omkring lederna. Under synglaset äro dessa prickar verkliga uppåt krökta taggar, tjenlige att i stället för fötter befordra rörelserne inom nästet och slutligen utgången derur. Kroppen har en aflångt eggrund form af 13—14 liniers längd, och saknar de rörliga hakar vid hufvudändan som finnas hos de följande arter. Mynningarne för luftrören i andra ändan betäckas med tvenne små hornaktiga skifvor, synligare än munöppningen i den främre, kring hvilken några små kött-tippar utskjuta. Larven, ändtligen fullvuxen inom den bula som hyst honom, närd af det gula var-ämne som i såret afskiljes, pressar med bakändan mot öppningen som, småningom vidgad, utsläpper honom; då han nedfallen från kreaturets rygg söker ett passande ställe för att förvandlas till Puppa. Såret tillsluter sig emedlertid och helas inom få dagar. Puppan behåller ungefär Larvens skapnad, blir endast mindre och liksom hoptorkad. Efter 6—8 veckor, räknade från Juni till Augusti slut, öppnas hon i främre ändan med ett triangelformigt lock af den fullkomnade flugan, som är ibland de större i detta slägte, öfverallt luden, hvit emellan ögonen, men bålen framtill gul, midtpå svart med fyra ränder på längden, och baktill grå. Bälgen är äfven vid basen grå, med en svart gördel midtöfver, och mot ändan betäckt med brandgult ludd. Fötterna äro deremot svarta med blekgula hälar.