Sida:Svensk Zoologi.djvu/249

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


N:O 25.

EUROPEISK IGELKOTT.

ERINACEUS Europæus. Piggsvin. Pinnsvin. På F. Iiliskotti. På Fr. Herisson. På Eng. Hedge-Hog. På It. Riccio. På T. Igel. På R. Iesch. På D. Pindsvin. (i Norr. Bustivil).

Utöronen äro runda och näsborrarne försedda med en krusig kant åt yttre sidorna.

Linn Syst. Nat. ed. Gmel. I. I. p. 115. Cl. 1. Mammal. Ord 3. Feræ. — Faun. Svec. n. 22. — Gottl. Res. s. 264. — Retz Faun. Sv. p. 28. (Fossores.). — Thunb. Beskrifn. på Sv. Djur s. 57 (Glires).— Pennant Britt. Zool. I. p. 116. (Urchin.) — Aret. Zool. I. 142. — Hist. qvadr. I. 588. 7. 48. f. 111. — Cuvier Tabl. elem. p. 107. (Plantigrades). — Buffon H. n. VIII. p. 28. t. 6. — Pallas n. Comm. Petr. 14. p. 578. — Ephemerid. Med. phys. Ac. N. Cur. Dec. 11. Ann. 1. p. 162. (anatome). — Hermann Obs. Zool. p. 51. — Lemery Mat. Lex. p. 418. — Vogel Mat. Med. p. 346.
Om endast ett mildare lynne bestämde Igelkottens systematiska plats ibland de däggande djuren, skulle vi väl icke söka honom nära Björnarne eller i den så kallade Rofdjurens ordning; men vid granskandet af de delar som äro denna Djurklassens väsendtligaste skiljetecken, finna vi dertill anledning. Igelkottslägtet äger tvenne långa och koniska framtänder i hvardera käken, samt 5 smärre på hvar sida i den öfre, och 3 dylika i den nedre; samt ändteligen 4 öfre och 4 nedre Oxeltänder å ömse sidor. (Tillsammans 36). Betäckt dessutom öfver hela ryggen med styfva hvassa piggar, närmar sig således detta slägte till de verkliga Piggsvinen (Hystrices), men desse höra till Gnagrarne (Glires) och hafva, som desse, blott 2 långa framtänder, då Igelkotten utom desamma har flera smärre, hvilket nekar honom ett rum i denna naturliga familjen[1])!

Den Europeiske Igelkotten är vanligen 9—10 tum lång, och hans kropp liknar en aflång massa ofvantill mera rundad, och slutar sig framåt med ett kägelformigt hufvud och en afsmalnande nos som någre liknat vid svinets tryne. Den undre käken är mycket kortare som på Gnagrarne, och vid hvardera näsborrens yttre sida formerar

  1. Igelkotten har ock blifvit parad med Svinet i en annan nyare uppställd ordning (Fossores), riktigheten hvaraf rummet icke här tillåter att bedömma.