Sida:Svensk Zoologi.djvu/257

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


NIO 26.

NÖTSKRIKA.

CO R V US ci.andabius. Allonskrilia. Kornskrika. På F.

Päbkinåhaukka. Ruvisräukk/i. På Fr. Geni, Jacques,

Richard. På Eng. y«y. På T. Heh^r, Nussltecker

(i Pumm. Markward). På II. Gaza. På R.

Ronscha. På D. Skov- skade.

Tächfjädrarne på vingarne äro blå med svarta och hvita tverränder; kroppen ar blekt rödbrun och spräcklig.

X,j/jn. Syst. Nat. ed. Gmel. 1. a. p. 56a Cl. 2. Ätes. Ord 2. Picae. — Fian. Svec. 11. 90. — Retz. Faön. Sv. p. 93. — Sparrm. Orniiho!. VIII. 1. 53. — B"jf- A™ 3- p- *°7- t. 8. — 2?/ Naturgesch. d. Vögt-1 durch Otto. 7. s. aig. fig. — Pennant Britt. Zool. 1. p. 226. — Aret Zool. 2. p. 252. — Brunnich Ornith. bor. p. 9. n. 53. — Lath. Ind. I. p. i58- — Fischer ]\'Mur<;. v. Livland I. 71. n. 52. — Georgi llcis. th. I. «. 65. — Orphal. Ja^eisdiule. 1. s. 584 Vid betraktande af Vårfågel- och Krake-slägterna synes gränsen emellan Falkarnes naturliga ordning och den som bär namn af Skatornas icke vara särdeles märklig. En mera kullrig och derjemte ryggad (eultratum) riäbb bestämmer de sednares, i hvilken, utom många andra, ktåkearierne intaga ett stort rum. Desse igenkännas dessutom g*nom de tillbaka liggande borstlika fjädrar som betäcka näsborrarne; de äga en broskaktig tvåklufven, tunga, och fötter ne äro spatserande.

Nötskrikan, en af de vackraste af våra inhemska fåglar, tillegnas också dessa slägtmärken. Knappt så stor som en Kaja, utgör hela hennes längd emellan 16 - 14 tum, hvaraf stjerten ensamt innefattar föga mindre än hälften.

•!< t ,'nSgot stort efter slägtets natur, betäckes med

långa, mjuka, hvitaktiga och svartstrimiga fjädrar, hvilka kunna Ukt en tofs efter behag uppresas. Näbben, tjock och, svart, år \\ tum ktng, med den-öfre käken i spetsen litet böjd, och döljer en äfven start tunga som i ändan klyfves, Vid mungiporna sitta 5-6 svarta och styfva hår, nedaiuöre de af små ijädrar höljda näsborrarne. Ögonringens Hrg är Ilötbrun, men itöter stundom på ljusblå sch; i.

A öm$K sidor af andra käk^n sitta ofvanför ' Is

hvita strupen tvenne möika Häckar eilei brt