Sida:Svensk Zoologi.djvu/261

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har inte korrekturlästs


NÖTSKRIKA.

3l

hvilken flera donor uppsättas på trädets grenar. Ofvanpå kojan ställes en lefvande ugla eller, i brist deraf, en uppstoppad, då den i kojan dolde fågelfängaren härmar med pipa både uglan och nötskrikorna, som häraf bedragna komma hoptals kring lockfågeln, till hvilken de älven synas hysa en naturlig ovilja, och fastna således lätt i de giller som vänta dem. I Frankrike skall dessutom brukas att fånga dem medelst olja, hvarmed kärl blifvit fyllda, och hvari fågeln, seende sin bild, neddoppar hufvudet öfver ögonen, och tages sedan med blotta händerna, hvilket fått namn af C kasse au plåt d'kuile.

Tab. Fågeln efter naturen tecknad och målad, i något mindre än hälften af dess vanliga storlek.