Sida:Svensk Zoologi.djvu/283

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

N:O 29.

HUMMER.

ASTACUS Marinus. På F. Meri krapu. På F. Homard. På E. Lobster. På T. Meerkrebs. På Holl. Zeekrabbe.

Snabeln (Rostrum) är tandad vid sidorna och försedd vid basen ofvantill med en dubbel tand. Spröten sitta på rörlig fot och de bakre äro tvåklufna. Bålen är täckt med ett slätt skal och stjerten är lång samt klorna olika stora.

Linn Syst. Nat. ed. Gmel. I. 5. p. 2985. (Cancer Gammarus). Cl. 5. Insecta. Ord. 7. Aptera. — Faun. Svec. n. 2033. — Vestg. Res. s. 174. 191. — Mus. Ad. Frid. s. 37. — Fabr. sp. ins. Ord. Agonata. p. 509. n. 1. — Mant. Ins. I. 331. n. I. (Astacus marinus). — Cuvier Tabl. élém. 6. Ins. & Vers. A. Crustacés p. 460. — Pennant Brit. Zool. 4. p. 8. T. 10. f. 21. — Bast. subsec. 2. p. 6. t. I. — Herbst Versuch, e. Naturgesch. der Krebse etc. — Lewenheimb Γαμμαρολογια. Lips. 1665. 8. — Valentyn Amphitr. Zootom. 2. p. 138-144. — Rœsel Belustigung. 3. p. 305-350. Stobæus de lap. Astaci mar. vulgaris: i Act. Lit. & Scient. Svec. 1733. p. 79.
Insekterne i förening med de egentliga maskkräken, utgöra det stora antal af djur, som, jemte det de sakna invertes alla hårda och benaktiga delar, hafva deras mot bloden hos andra djur svarande vätskor hvita, samt fullkomliga rörelse-organer, hvartill deras med ledgångar försedda lemmar i synnerhet bidraga, genom hvilket sistnämda kännemärke de å ena sidan skilja sig från Blötmaskarne (Molluscæ), och å den andra från djurvexterne (Zoophyta).

Vid ett närmare granskande af de naturliga familjer som inom denna djurklass äro inrymde, möter oss en betydlig mängd varelser, hvilka väl lägga egg som Insekterne, men undergå icke de förvandlingar, hvilka äro för desamma egne, samt äga en årligen ombytlig, kalkartad och i leder fördelt skorpa öfver kroppen. De ha i allmänhet 4 spröt och munnen sammansatt af tvenne käkar och flera läppar den ena transversell öfver den andra, och lika många munspröt (palpi) som dessa. Större delen ha hufvudet förenadt med bålen och två, oftast, skaftade och rörliga ögon. Dessutom äro fötterna merendels