Sida:Svensk Zoologi.djvu/29

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


N:O 2.

LAPP-TÄTTING.

EMBERIZA LAPPONICA. Lappsparf. På f. Lapinvarpunen. På fr. Grand montain. På t. Lerchenfinch, Lerch-Ammer. På eng. Lappland-Finch.

Hufvudet, är på Hanen ofvantill och under svart med hvitgrå ögonbryn. Ofvanpå halsen är en brun fläck på tveren. Bröstet är hvitgrått med svarta streck eller fläckar på sidorna. Båda yttersta stjertpennorna ha en kölformig hvit fläck. Baktåens klo är nästan rak och längre än tåen. Honan saknar den bruna fläcken på halsen och svarta färgen på hufvudet.
Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. p. 900. Cl. 1. Aves Ordo 6. Passeres. (Fringilla lappon.) O. Fabr. F:na Grœnl. 8:o 1780. p. 119. Latham Ind. Ornithol. 4:o 1790. Vol. 1. p. 440. Ejusd. Synops. of Birds 4:o 1785. Vol. 1. p. 263. Pennant Arct. Zool. 4:o 1785. Vol. 2. p. 577. n:o 259. Pallas R. d. versch. Prov. d. Russ. R. 4:o 1771. I:r Th. Anh. p. 456. (Ember. passerina) — 1773. 2:r Th. 2:r B. p. 710. Tab. E. (Fring. calcarata). Donndorff Beytr. 2. 15( Ausg. d. Linn. Nat. Syst. 2. B. 8:o 1795. s. 475. Bechst. Naturgesch. Deutschl. 4:r B. s. 485. 8:o 1795. Ejusd. Ornithol. Tash:b. 1. Th. 12:o 1802.

2:dra Klass. FÅGLAR. 5:te Flock. SPARFVAR.

(Se Utk. till Organ. Kropparnas allm. kännedom § 53. &c.)

Tättingslägtet (Emberiza) har nästan kägelformig näbb, hvars käkar äro vid basen något åtskilda; den öfre är smalare och den nedres kant är inböjd. Vid gommen finnes en liten tandlik knöl. Fötterna ha 3 fria tår framåt och en bakåt. Slägtet utgör en föreningslänk emellan Lärka (Alauda) och Fink (Fringilla). Hela Flocken utmärker sig dermed, att båda käkarna äro rörliga. De flesta Sparfvar lefva af frö, men några få äfven af insekter och maskar.Ifrån den enklaste naturkropp till den mest sammansatta, eller tvertom, gifves det, säger man, en omärklig öfvergång från art till art, slägte till slägte och från klass till klass; den inorganiska atomen borde således geaom oräk-