Sida:Svensk Zoologi.djvu/295

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


n:o 3o. TAGELMASKEN.

GORDTUS aqv a tic us. Onda beltet. Pu F. JonJiima tu. På ii". Dragonneau dus riiisseanx, Clianterelle. På

E. Jlairworrn. På T. Fadenwurm, Zwirnwiirin, herven wurm, Wasserkalb. På D. ff ändtarmen, ur unn Traad oim. På R. Wodenik.

Kroppen, är tjock, som ett tagel eller grof tråd, till färgen blek, brun eller svartaktig, och klufven i bakre ändan.

Linn. Sys*. Nat. ed. Gm el. i. 6. p. 0099. n. 1. Cl. 6. Vermes. Ord. 1. Intestiiia. — Fj-jh. Svec. p. aoéS- — Syst. uat. ed. 6. p. 71. — Gottl. res. s. 282. — Cuvier Tab!. élém. p. 65S- — Ott. fr. Muller Verm. H st. 1. a. Hel min 1I1. p. Jo. (Gordius Seta). — Göze Naturfteschwlit. der Lingew. •»vurm. s. 194. — DeGcer Ment. des Ins. a. p. 554—557- t. 14. /. 1a. i3. 14. — lloesel Be'ust. 1. a. VIII. p. b5- — Pallas Huss. Reise 1. 5. 9. —. rju.sd. iS. Mordisch. Beyir. 1. s. 160.—Lcpeckins Reis. i. 4a- — Spielman diss. de Anim. nociv. Alsat. p. 55.

1 När den forskandes blickar genomlöpa den skapade natnren, hvilken beundransvärd åtskillnad möter dem icke öfverallt i fbrmerne af de lifvade föremålen från Jätten till de för blotta ögat osynliga; hvilken olikhet i deras sammansättning från den konstigaste till det enklaste i organisationen och det liksom nödvändigaste för varelsens btsiånd ! Detta sednare bevittna maskkräken och ibland dtMii Tag el masken, hvilken, äfven hörande till de inhemska alstren, förtjenar att till sitt slägtes märkvärdigheter, redigare än man kanske hittills gjort, kännas och förklaras.

Det hufvudmärke, som v. Linné tillegnade detsamma, en trådlik, enkel, jemtjock och slut kropp, hämtades från. den allmänna arten, hvilken, ehuru litet sällsynt och redan under loppet af flera århundraden anmärkt af Naturforskare, ännu synes af de sednaste ofullkomligt bestämd och beskrifven.

Sextio år tillbaka, då sjette upplagan af Systema na« turas framträdde, finna vi, att dessodödlige författare jemte berörde karakter bifogat den af «en tvåklufven mun och horisontela trubbiga käftar».

Orsaken till uteslutande af detta sednare kännemärke