Sida:Svensk Zoologi.djvu/307

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har inte korrekturlästs


VANLIG BJÖRN. 4*

gamla verldens Landtbjörn, utmärker Polar- eller Hafsbjömen sig så väl genom sin oföränderliga hvita färg som längre hufvud och utsträcktare hals, ocit den svarta i Amerika genom smalarc nos, längre öron, och raka, svarta och skinande hår; men de ha likväl alla till sednare tider varit misskände och förblandade med den verldsbekantaste af dem , hvilken nu är ämnet för den historiska teckning, som vi härjemte lemna.

Detta djurets fysionomi är utmärkt. Hufvudet är langlagdt och bredt baktill; pannan platt och framåt sluttande, der den kägelformiga och nästan som ett svintiyne trubbiga nosen börjar. Ögonen, som äro mycket små, betackas af de på sned öppnade ögonlocken. Öronen, korta och rundade, slå upprätt. Den öfre käken är länore än den undre, hvars läpp har 18 små uddar. Ordningen af tänderna ar som vi nyss anfört den. De äro 36 till antalt t, O' Ii formen af oxeltänderna visar mycken likhet med menniskans och de djurslags som förtära så väl frukter som kött och andra bandade födämnen. Den korta halsen förenas med en tjock kropp, kullrig på ryggen, men något sänklare öfver skuldrorna. Sex spenar sitta under buken, 4 främst vid bogarne och de öfriga i ljumskarne. Svansen är blott 4—5 tum lång. Benen ha lika höjd vid fyrbent ställning. Tårna stå parallelt med hvarandra, och de svarta klorna äro längre på de främre än bakfölternas.

Håret som betäcker kroppen ähen som det vid hullet, är mjukt, yfvigt och ofta skinande. På nosen är det kortast, men i synnerhet mycket långt omkring strupen, på buken och bikpå låren. Färgen deraf är i allmänhet brun och svart, men nunnserne äro likväl talrika från brunt till gulare, rödare, svartare, och från svart till grå, spräcklig och ändtligen alldeles hvit. Lika skiljaktig befinnes ock storleken från 2—4 alnar i längden samt höjden ungefär 5 qvarter. De främre tassarne kunna hålla 9—10 tum, och de bakre en half aln att räkna från hälen till ändan af klorna.

Europas och Asiens skogbevexta, bfrgakiiga och öde trakter äro dessa Björnars hemvist. Likväl finnas de svarta *) knappt utom de kallare länderne af dessa verldsde

  • ) Alldeles "kild fi a 11 den egentliga Svarta B/örnen, som blott »r

Amerikas invånare. Huru hulvud och. oron äro längre, och kroppen be-