Sida:Svensk Zoologi.djvu/345

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

N:O 35.

SANDPILL-SLÄNDA.

MYRMELEON Formicarium.

Spröten äro klubblika. Vingarne genomskinliga med mörka nätlika ådror, skiftande; en hvit fläck sitter mot ändan vid yttre kanten af dem.

Larven: Sandpill. Myrlejon. P. F. Kusiljas-Lejona. På Fr. Fourmi-Lion. På T. Ameisen-Raube.

Sexfotad, med stor, eggformig och hårig bälg; smal bål och hufvudet försedt med 2 långa utstående käkar.

Linn Syst. nat. ed. Gmel. 1. 5. P- 2643. Cl. 4. Insecta. Ord. 4. Neuroptera. — Faun. Sv. p. 303. (Hemerobius Formicaleo). — Fabr. Gen. Ins. 107. (Cl. 3. Synistata). — Cuvier Tabl. élém. p. 481. — Valisn. Op. 1. p. 33. t. 2. — Poupart i Hist. de l'Acad. R. des Sc. 1704. p. 319. t. 8. — Réaumur Mém. des Ins. 6. p. 106. t. 32—34. f. 6. Geoffr. Ins. 2. p. 258. — Rœsel. Belust. 3. s. 101. t. 17—20. 21. f. 2. — Schæff. ic. t. 22. f. 1. 2.
Ju sorgfälligare betraktande somliga af naturens mindre märkbara alster kräfva, ju mer ådraga de sig vår beundran, då vi hos dem upptäcka egenskaper, hvilka tyckas öfverträffa natursdriften och dess förmåga. Hvilande med blicken på några af insekterna, möta oss stundom föremål icke mindre märkvärdiga för deras seder och skaplynnen, än för organisationen danad efter deras bestämmelse. Myrlejonets historia bevisar sanningen häraf, och den har icke heller undgått de klokares forskningar, fastän det icke är mycket mer än ett århundrade som egentligen kan tillegna sig förtjensten af de upptäckter, hvilka, liksom omklädde i en ny drägt, här blifva upprepade.

Detta kräk hör till Sländornas ordning (Neuroptera), eller till de insekter som, utan tagg i stjerten, hafva 4 nakna och nätådriga vingar[1]. Slägtmärket består i en med 2 käkar och 6 munspröt försedd mun; klubblika spröt, men inga knappar (stemmata) på hufvudet, och nedböjda vingar: kännetecken lämpliga till insekten i dess fullkom-

  1. Fabricii 3:dje klass, kallad Synistata, hvilken (undantagande Libellulæ slägte hörande till en särskilt, Unogata) innefattar så väl de Linnéiska Neuroptera, som Mymenoptera och flera slägten af Aptera.