Sida:Svensk Zoologi.djvu/345

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


35.

SANDPILL-SLÄNDA.

MYUMELEON formicarium.

Sprötcn äro klubblika. Vingarne genomskinliga mod mörka nätlika ådror, skiftande; en hvit fläck siiter mot ändan vid yttre kanten at dem.

L ak v en: Sand/)ill. Myrlejon. P. F. Kusiljas- Lejona. På Fr. Fourmi-Lion. På T. Ameisett-Ruube.

SexFotad, med stor, eggformig och hårig bälg; smal bål och hufvudet försedt med a långa utstående käkar.

Linn. Syst. nat. ed. Gmel. i. 5- P- 2645. Cl. 4- Insecta. Ord. 4» Neuroptera. — Faun. Sv. p. 5o3. (Hemerobius Formicalc*). — Fabr. Goa. Isis. 107. (Cl. 3. Synistata;. — Cuvier Tabl. éiém. p. 48t- — Valisn. Op. 1. p. 55. t. 2. — Poupart i Hisr. de 1'Acad. R. des- Sr.. 1704. p. 3ig. t. Jf. — Réaumur Mem. des Ins. 6. p. 106. t. 3a—54. f. 6. Geoffr. Ins. a. p. 258. — Rtxsel. Belust. 5. s. 101. t. 17—20. 21. f. a. — ■Scktxff. ic. t. aj, f. 1. 2.

Ju sorgfälligare betraktande somliga af naturens mindre märkbara alster kräfva, ju mer ådraga de sig vår beundran, då vi hos dem upptäcka egenskaper, hvilka tyckas öfverträffa natursdriften och dess förmåga. Hvilande med blicken på några af insekterna, möta oss stundom föremål icke mindre märkvärdiga för deras seder och skaplynnen, än för organisationen danad efter deras bestämmelse. Myrlejonets historia bevisar sanningen häraf, och den har icke heller undgätt de klokares forskningar, fastän det icke är mycket mer än ett århundrade som egentligen kan tillegna sig förtjensten af de upptäckter, hvilka, liksom omklädde i en ny drägt, här blifva upprepade.

Detta kräk hör till Sländornas ordning (Neuroptera), eller till de insekter som, utan tagg i stjerten, hafva 4 nakna och nätådriga vingar *). Slägtmärket består i ert med 2 hiikar och 6 munspröt försedd mun; Mubblika spröt t men inga knappar (stemmata) på hufvudet, och nedböjda vingar: kännetecken lämpliga till insekten i dess fullkorn •) Fahricii 3:dje klass, kallad Synistata, hvilken (undantagande Libellulae slägte börande till en särskilt, Unogata) innefattar sä väl <!• Linnéiska Neuroptera, som Uymenoptera ocbilera slägten af Aptera..