Sida:Svensk Zoologi.djvu/57

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
5
HJORTHORNIG LUKAN.

förändringar? vore af mycken vigt, skulle den förmodligen dock icke lätt kunna bestämdt afgöras, emedan deras Larver utan tvifvel likna hvarannan mer än sjelfva Skalinsekterna.

Tab. 5. A) fig. 1. ägg. — 2. larv. — 3. puppa till Hanen. Honans puppa saknar de stora käftarna, men är i öfrigt alldeles lika med Hanens. — 4. Lukan-Hanen. — 5. Honan. Figurerna 1, 2 och 5 äro kopierade efter Roesels, jemförda med Posselts och Sturms. De öfriga äro efter naturen.