Sida:Svensk Zoologi.djvu/57

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


HJORTHORNIG LUKAN.

5

förändringar? vore af mycken vigt, skulle den förmodligen dock icke lätt kunna bestämdt afgöras, emedan deras Larver utan tvifvel likna hvarannan mer än sjelfva SkalInsekterna.

Tab. 5. A) fig. i. ägg. — 2. larv. — 3. puppa till Hanen. Honans puppa saknar de stora käftarna, men är i öfrigt alldeles lika med Hanens. — 4* Lukan-Hanen. — 5. Honan. Figurerna 1, 2 och 5 äro kopierade efter Roesels, jemförda med Posselts och Sturms. De öfriga äro efter naturen.