Sida:Svensk Zoologi.djvu/91

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


NIO Q.

VATTEN-ÖDLA.

LACERTA P a lustris. Linv. Shrolatforr»» Skratta borre, Grufgrabbe. på F. Wesikko; på Fr. Salanmndre

a queue pinte; på T. Plattschwtinziger Salamander;

på Eng. Warty Lizard; på ökoltl. Ask;

på Ital. Marasandola.

Kroppen utan fjäll, men betäckt med små vårtor. Stjerten lång, på sidorna sammantryckt, lansett-formig, tvåäggad. Underlifvet starkgult med mörka fläckar, samt sidorna hvitprickiga. Banens rygg försedd (vårtiden) med en' hinnaktig, hvasst sågtandad. Kam* som slutar vid stjertens början.

Linn. Sytt. Kat. p. ToG5-»rtr,fi. (t., acjuutica, lionan till J»nn»). Ef tisd. Faun. Svec. a8i. aga. Retz. Faun. Sr. p. aS7-a88 (L. Triton) 259. (L. aqualica). Cl. 3. Amphibia. Ord. I. Reptilia. La Cépéde Hist. Nnt. des Amphib. Dechsteins Ubersetz. a. s. aa8. Tab. 19. f. 1 -4- Elumenbach. Handb. der Verg'. Anat. Cuvier Tabl. Elém. p. ag2. Spalantani Abhandl. iib. die Erzoug. der Thiere. Sturm, Deutschl. Fauna. 5- 5.

De krälande Amfibierne eller Fyrfotorna, eller, som de Äfven benämnas, E^gläagande fyrfotade djur, äro, ehuru talrika, väl mindre utmärkta än de Däggande och fåglarne, dock närmast dem i rang, i byggnad och sinnenas antal, samt i anseende till värmen som lifvar dem, och till lefnadssättet. Egenskapen att genom egg fortplanta sig, utgör deras väsendtliga skiljemärke från de däggande, hvilkas spenar de äfven sakna, och i stället för hår äga de antingen Fjäll eller en hornaktig beklädning; eller också äro de nakna och deras hud med slem öfverdragen. Benen föras merendels böjda ut ifran kroppen, som således är föga lyftad öfver marken, på hvilken de snarare krypa än gå. ödlornas slägte är ibland dessa det största skildt från Sköldpaddornas derigenom, att de icke äga dessas benaktiga skal, utan en fjUllig eller bar yta; och från Grodornas medelst stjerten, hvarmed de sistnämda icke äro försedda. Men storlek, yttre bildning och sjelfva lefnadssättet hafva föranlåtit djurkännare att ställa dem i särskilta afdelningar, af hvilka den sista innefattar de arter deribland Vattenödlan räknas. De hafva 3-4 tår på

5