Sida:Svensk Zoologi.djvu/91

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

N:O 9.

VATTEN-ÖDLA.

LACERTO Palustris. Linn. Skrotaborre, Skrattaborre, Grufgrabbe. på F. Wesikko; på Fr. Salamandre à queue plate; på T. Plattschwänziger Salamander; på Eng. Warty Lizard; på Skottl. Ask; på Ital. Marasandola.

Kroppen utan fjäll, men betäckt med små vårtor. Stjerten lång, på sidorna sammantryckt, lansett-formig, tvåäggad. Underlifvet starkt gult med mörka fläckar, samt på sidorna hvitprickiga. Hanens rygg försedd (vårtiden) med en hinnaktig, hvasst sågtandad Kam, som slutar vid stjertens början.
Linn. Syst. Nat. p. 1065. (L. aquatica, honan till denna). Ejusd. Faun. Svec. 281. 282. Retz. Faun. Sv. p. 287-288. (L. Triton) 259. (L. aquatica). Cl. 3. Amphibia. Ord. 1. Reptilia'. La Cépéde Hist. Nat. des Amphib. Bechsteins Überstez. 2. s. 228. Tab. 19. f. 1-4. Blumenbach. Handb. der Vergl. Anst. Cuvier. Tabl. Elém. p. 292. Spalanzani Abhandl. üb. die Erzeug. der Thiere. Sturm Deutschl. Fauna. 3. 3.
De krälande Amfibierne eller Fyrfotorna, eller, som de äfven benämnas, Eggläggande fyrfotade djur, äro, ehuru talrika, väl mindre utmärkta än de Däggande och fåglarne, dock närmast dem i rang, i byggnad och sinnenas antal, samt i anseende till värmen som lifvar dem, och till lefnadssättet. Egenskapen att genom egg fortplanta sig, utgör deras väsendtliga skiljemärke från de däggande, hvilkas spenar de äfven sakna, och i stället för hår äga de antingen fjäll eller en hornaktig beklädning; eller också äro de nakna och deras hud med slem öfverdragen. Benen föras merendels böjda ut ifrån kroppen, som således är föga lyftad öfver marken, på hvilken de snarare krypa än gå. Ödlornas slägte är ibland dessa det största skildt från Sköldpaddornas derigenom, att de icke äga dessas benaktiga skal, utan en fjällig eller bar yta; och från Grodornas medelst stjerten, hvarmed de sistnämda icke äro försedda. Men storlek, yttre bildning och sjelfva lefnadssättet hafva föranlåtit djurkännare att ställa dem i särskilta afdelningar, af hvilka den sista innefattar de arter deribland Vattenödlan räknas. De hafva 3-4 tår på

3