Sida:Svensk Zoologi.djvu/97

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


VATTEN-ÖDLA. 10

Somlige ha påstått alt Vatten-ödlor, om de innästla jjo i fiskdammar, kunna skada iiskafveln som deri finnes i synnerhet genom rommens förstörande. Andra tviHa likväl på verkligheten häraf. Säsom verksamt medel att fördrifva dem, liar man uppgifvit groft salt kastadt i vattnet på de ställen der dr upptäckas. Vjsst är, att de lätt dödas, om deras yta besliös med salt.

De äro ganska oskadliga, och kunna alldeles icko bitas; och knappt torde man föröfrigt kunna tillvita dem någon elak egenskap, om ej en tillläliig af den från huden utsipprande mjölkvätskan, då de handteras, och den inkommer i ögonen eller i något öppet sår, hvarvid mycken sveda uppväckes. Nyttan af djuret är, så vidt vi k iuna, visserligen icke betydande, och torde inskränkas inom den, att genom insekters förtärande göra deras antal, enligt naturens polis-ordning, mindre stort och tilltagande.

I gamla tider ville man emedlertid anse Vatten-ödlor- na användbara i lika fall som den Egyptiska Stincus-ödlan, fastän man trodde di-n icke vara alldeles lika verksam. Ett upplystare bruk af läkmedel har nu mera förkastat båda.

Tab. o. — 1. föreställer i naturlig storlek en hane aT v .tten-ödlorna, sedd på sidan. — a. kroppens form, liksom på t veren afskuren. — b. stjertens. — 2. den samma sedd på undra sidan. — 3. figuren af en hona.

4