Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/176

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


SPAItFUGLA. 93

tig i synnerhet, och de veta äfven att begagna det. I nedanet lyckas jagten mindre , och det är dä biott omkring dagens första och sista timma som de äro i lörelse; ty under mörkaste natten äro de föga skarpsyntan än andra djur, Snllati synes Uglan om dagen, och skalle hon flytta sig, Hyger hon kort och ligt, men löper också fara, att dä förföljas af småfåglarne , af hvilka de svagaste pläga henne mest, äfven der bon valt sin fristad på grenen. Liksom oförmögen att då försvara sig , ser man henne mottaga sina ovänners fördubblade skrik och anfall endast med några vridningar på hufvudet och kroppen, tills bon , när skymningen infaller , åter bämnns.

Till ersättning för det efter utseendet bristande i synförmågan, äro Nnttfäglarne begåfvade med mycket starkare hörsel, och hafva de proportionsvis Örgångaine störst af alla fåglars, och kunna öppningarne till dem, beklädde med en egen hinna, medelst denna bakåt dragen, något liknande Eustachii trumpet i menniskoörat, ökas och minskas.

Ugltslägtet, mångtaligt till sina arter, delas beqvämligen i dem med utslålinde Ijädertofsar vid öronen, och dem som sakna dem.

Svenska Fauna äger Hera af båda slagen. Junos fågel, Ulven, ar främst ibland de förra, och Minervas, ellei Perugian och Sparfuglan, de yttersta på de sednares-lista; och det är denna sistnämndas teckning och beskrifning vi här få bifoga.

Sparfuglan är ungefär af en Domherres storlek , stundom något större, men sällan öfver 5—6 tum i längden. Det utmärkt storn hufvudet är till färgen mörkt nn!d hvita punkter eller små fläckar , äfven strimmor öfver allt spridda , särdeles uppöfver och nära tinningarne. Trekten vid ögonen är nästan enfärgad, utan den hos Perluglan och andra arter så synbara omkrets af egna fjädrar. Ryggen och Vingarne äro mörkgrå, med hvila fläckar af en liten ärts vidd, än runda, än mindre ordentligen formade. Då vingarne, som tillsammanslagna äro mörka, utbredas, synas några runda hvita Häckar längs efter vingpennorna. Bröstet är besprängdt med likadana fläckar , på mörk botten, och undra delen är mest hvit, med några spridda brunagtiga fjädrar. Stjerten är nog kort, och af samma färg som den på ryggen , men stjertpennorna äro på [veren märkta med tre smala hvita ränder. Ben och fötter äro hvita , och de sednare fjädrade ända till de svarta, klorna.