Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/196

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Xf O P PS L Ä G T E T. 89

att upgiften o»i densamma 3 inoruktrt tid erfullit4upIagor #). Att det äfven gifvits en besvärjelse-form **j, ulgSngen från sjelfva Påfvcsiolen mot Loppor och annat, ohägn, må inhämtas från Catolska Kyrkans Legender.»

Bland antalen af konster må äfven den räknas , att med kedjor fjettra Loppor. Desse bojors Finhet öfvergår snart föreställningen ; men verkligheten deraf bör äfven så litet bestridas som den att man i Paris ger spectakel af Loppor>hvil> ka spände för vagn och med posiillioncn på ryggen väcka ä« akådarenas förundran. —

På Tabellen föreställer A, En alimän Loppa , sedd genom starkt förstoringsglass

I, Ett egg aE en. Loppa. 2. __ En larv efter Hoesel och

Leeuwenhoek. 3. — Lappans hufvud sätskildt, med an tenner och snabel mycket förstoradl. 4. — Snabeln med sina två baljor och det tagelfina röret, 5. — En puppa mer an till hälften fullkomnad. 6. — Ett par, som de äro vid parningen förenade, —

tus familiarts focmisarua h. e. Pulices; och hos Ni so det bekanta: "Parve Pulex, »mara lues, inimici Puellis."

  • } Skriften kallas die ntu crfnidene curieuie ftöhfslle och

utkom i Hamberg 1739. Fällan bestod i ett Elfenbens Rör öfverallt med häl genomborradt. 1 derna inpassades en Cylinder, som med färsk blod beströks och insittes i röret. Det begärliga tödämnet lockade lopporne in genom bålen, dä de fastnade i parti på den klibbiga Cylindren, och kunde redan, som Förf. säger: "nach belicben ermordert, ersäufft, todgestocben, gespissen, aufgehängt und in dis untcrirdische finstere Reich der Maulwurfle gesandt werden,"

  • <>) Denne lyder som följer: Adjnro vos mures, limaces, pnlices &

omnia animalia immunda, Corrodentia, hoc in territorio (Hedjensi in Gallia) & parochinatu existentia, ut a dicto territorio & paroeliia disecdatis, in nomine P. F. & S. S. Amen, {fifrtk. chassi n, Cons;!.