Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/196

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
89
LOPPSLÄGTET.

att upgiften om densamma, inom kort tid erhållit 4 uplagor[1]. Att det äfven gifvits en besvärjelse-form[2], utlgången från sjelfva Påfvestolen mot Loppor och annat, ohägn, må inhämtas från Catolska Kyrkans Legender.»

Bland antalen af konster må äfven den räknas, att med kedjor fjettra Loppor. Desse bojors finhet öfvergår snart föreställningen; men verkligheten deraf bör äfven så litet bestridas som den att man i Paris ger spectakel af Loppor, hvilka spände för vagn och med postillionen på ryggen väcka åskådarenas förundran. —
På Tabellen föreställer

A. En allmän Loppa, sedd genom starkt förstoringsglas. 1. Ett egg af en Loppa. 2. — En larv efter Roesel och Leeuwenhoek. 3. — Loppans hufvud särskildt, med antenner och snabel mycket förstoradt. 4. — Snabeln med sina två baljor och det tagelfina röret, 5. — En puppa mer än till hälften fullkomnad. 6. — Ett par, som de äro vid parningen förenade. —    Spiritus familiares foeminarum h. e. Pulices; och hos Naso det bekanta: "Parve Pulex, amara lues, inimica Puellis."

  1. Skriften kallas die neu erfundene curieuse Flöhfalle och utkom i Nürnberg 1739. Fällan bestod i ett Elfenbens Rör öfverallt med hål genomborradt. I denna inpassades en Cylinder, som med färsk blod beströks och insattes i röret. Det begärliga födämnet lockade lopporne in genom hålen, då de fastnade i parti på den klibbiga Cylindren, och kunde sedan, som Förf. säger: "nach belieben ermordert, ersäufft, todgestochen, gespissen, aufgehängt und in das unterirdische finstere Reich der Maulwurfle gesandt werden."
  2. Denne lyder som följer: Adjuro vos mures, limaces, pulices & omnia animalia immunda, corrodentia, hoc in territorio (Hedaensi in Gallia) & parochinatu existentia, ut a dicto territorio & parochia disecdatis, in nomine P. F. & S. S. Amen. (Barthchassan. Consil.