Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/207

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


9^ PALMSTRUCHS MANET.

männen Feron och Lesueur, hvilka, genoro deras lyckliga bemödanden , under den af Capiten Baudin, verkställda upptäcktsresa, riktat Zoologiun med de vigtigaste nyheter hvilkas uppgift vetenskapens vänner nu med längtan albida *).

Den såkailade Långtrådige Maneten (Medusa capillala) har redan (N.o 40) fatt sitt blad i Svensk Zoologi. Lyckan att ännu aga en teckning af en troligen särskilt art, ger ois anledning au också föreställa den, ej mindre som ett pryd •} Hvilka jättesteg desse forskare gjort på d?nna näjrin obanade väg i djurens Historie, vinna redan de af dem förrättade och i Aimales de l Museum d'Histoire Naturelie, T. 14 och ij införde artiklar, af hvilka. den förre (p. 325) är en Tabltau da caractirei génériijuei et specijlques de coutat lej especes de Méduses, connues jtuqu d ce jour, Manet-familjen indelas här i tvenne hufvudilockar: Méduses j4gaslriqu.es och Gitstricjues, de förre »lan någon särskilt mngrymd , och de aednare med en «5dan mer och mindre mäikbtr, aamt donna antingen «nkel eller sammansatt, hvaraf tvenne underdelniugar uppkomma: Les monostomes $5f poljrjtomes. För nyheten och värdet af denna öfver Genera och Speciea systematiska lista, tro vi oss förtjena deras bifall , gom skänka sin uppmärksamhet ät detta Verk, genom det utdrag som vi af densamma vilja här meddela I. Méduses Agastriques

a, Non péduncutécs. •f DJon tentaculées.

I. Eudora. i Specics. \ \ tentaculées.

c, Bereoix. n Sp.

b. Pédunculées. ■(■' non tentaculées.

3. Orythia. 2 Sp.

/(. Favonia. 2 Sp.

■J- ■(■ tentaculées.

5. Lymnorea. I Sp.

6. Geryonia. 2 Sp.

II. Méduses Gastriques.

A. Monostomes a. Non péiiunculées.

— Non brachidées. ■f Nou tentaculées.

7. Carybdea. 2 Sp.

8. Phorcynta. 3 Sp. g. Eulimenes. 2 Sp.

■t- -f tentaculées. 10. jEquo«a. l3 Sp.

II. Fovcoiia, 5 Sp.

12. Pegatia. 2 Sp.

b. Non pédunculces.

— brachidées. + non tentaculées.

13. Callirrhoé. 2 Sp. 1— brachidées»

c. Pédunculées.

— nou teutaculéet.

14. Melitca, I Sp. i5. Evagora, 2 Sp. •f "(" tentaculées.

16. Oceania. 16 Sp.

17. Pelagia. 9 Sp. ib. Agiarna. I Sp.

19. Melicerta. 5 Sp. B. Poljfstemones.

a. Nen pédunculétrs.

— Non brachidées. ■f Non tentaculées.

20. Euryale. 1 Sp. 31. Ephyra. 2 Sp.

Y t tentaculées.

22. Obclia. 1 Sp. —. brachidées.

■j- Non tentaculées.

23. Ocyroe. I Sp.

24. Cassiopea. 4 Sp. ^ ■(• tentaculées.

25. Aurelia. _ 10 Sp. b- pédunculées.

— brachidées.

■\ Non tentaculées. 2fi. Cephea. 5 Sp. 27. Rhizostoma. 3 Sp.

-(■ -f- tentaculées. flS. Cyanea, 6 Sp, 29, Chrysaora, 11 Sp,

120 Sp.