Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/214

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


F1ÄDERMUS-SLA GTET. g3

i hvilken Vespertilionei eller de egentligt FlildermSssen utmärka sig genom deras betydligare antal, och au de äro största delen dunade tör de tempererade Himmelsstrecken; och det är på det i allmänhet anmärkningsvärda om dessa (äfven till en del lämpligt till hela Hochenj vi nu vilja leda Läsarens uppmärksamhet.

Fiiiderniiissen (Vespertiliones) äga. i hänseende till kroppen ett stort hufvud med kort nos, utan det bihang som finnes hos mänga af samma flock. Öronen äro nakna, men med en inre flik eller aurikel, som till en dt'l betäcker öronhälet. Tungan är slät, endast ytterst i ändan upptäckas med synglaset några nna vårtor. I Tändernes anordning likna de Miikisdjuren, neml, med 4 framtill i öfra käken, msn pailats åtskilde, orh G i den undra, tätt hopsittande, cylindriska Ot h hvajst spetsade, a klufne betar sitta i hvar kfike och 4 ö oxeltänder å ömse sidor; de främre conisks, de andra' med bredare taggig kiona; de nedre fårade på sidorna, de öfre dubbelt bredare med sned, midti krusig krona, sä att de skjuta något öfver dé nedre när käkarne äro slutne. På bröstat, nära armhålorna, befinna sig spenarne, merendels endast tvenne. Alla fingrarna äiu utan' naglar och innefattas af vinghinnan, hvars betydliga vidd och yta ger djuret förmåga att flyga iika lätt som hastigt, än mera ökad medelst den mellan låren ulspända huden, som äfven innesluter svansen.

Dl-i märkvärdigaste uti de Vingfotades organisation är utan tvifvel egenskapen hos deras hud system att kunna utvidgas utom kroppens conturer, och alt meddela sinnes-or- ganerne en större verksamhet. Det är'emedlertid icke endast från kroppens sidor som huden, utgående åt armarna, utbreder sig mellan fingrarna och deras yttersta leder samt

?.!;:: känner'9 Arter af delta Slägte, som bor exclusift till de heta ' Länderna och Södra Ameriks. De Jlesie äro säkert Vampyrer, och anfalla Boskapen i synnerhet, stundom ocks^i Menniskor, uch öfren Fåglar med köttigt bihang jii hufvudet l/Ul!oa , CnncLnilne, Azzara &c.)

i i<niioLopj[ii.i. Den liknar de sistnämnde, men har ett mersammansstt Rosblad. Enkla öron utan aurikel, och endast st framtänder. Lang svans.

i. llt.-Aninnj. HafTa stora öron med aurikler. Ett blad pl nosan med fliker nedtill som formera aurikler vid sidorna för nasboriarna- Tun^aa ir kort, slät, utan vårtor. Ludna läppar.

Framtänder inga i öfre, men 4 ' undre käken. Krökte beter. Ollar 18, S pä ena, ro p£ andra sidan De- äio icke blodsugare, men enligt ränderna synas de tara köträtnre 4 Ostindiske Arrer är» derafbeskrifna. De äga ingen (Tan), men ringarne äro de tidstriirktlitu af alla.

6. VisrsaiiiiOi