Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/228

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

62.

STELLERS AND.

ANAS stelleri. På Eng. Western Duck.

Hanen: Nacken (hvarå tofsen är mindre märkbar) och fläcken mellan ögonen och näbben äro gröna. Hufvud, hals och kropp på sidorna hvita. De inre vingpennorna svartblå, och de innersta nedåt krökta.

Honan: Hel och hållen mörkt rostbrun. De främre vingpennorna äro svarta; de inre hvita i spetsarne, hvaraf en hvit tver-rand bildas på vingarne.

Linn. Syst. Nat. ed. Gmel. I. p. 318. 80. Cl. 3. Aves. Ord. Anseres. — Retz. Faun. Suec. p. 113. — Pallas Spicil. Zool. VI. p. 35. Tab. 5. — Latham Ind. 2. p. 866. Syn. 3. 2. p. 502. 74. (A. Stelleri.) — Penn Arct. Zool. 2. p 564. I. 25. (Western Duck.) — Museum Carlsonian. 1. Tab. 7. (Anas dispar. mas.) ibid. Tab. 8. (femina.) — Gmel. Syst. Nat. 1. 533. (Adispar.)
Af Fågelslägter, som i hänseende till Arternes talrikhet utmärka sig, intager visserligen det som innefattar Gässen och Änderne, ett främre rum i Nordens Fauna. Betraktade såsom Vattenfåglar, har Naturen knappt företett mer mångfaldighet i form och färger än hos dem. Från den majestätiska Svanen till den lilla Ärtan, möta oss dock, oaktadt dessa oändeliga nuancer, samma, att man så må kalla det, familjetycke, en likformighet i sedvanorna, i anordningen af fjädrarne, ja till och med i den skiljagtighet i färg, som hos könen ofta förekommer.

Bevis af sådan olikhet hos könen har redan Eidergåsen (N:o 20.) lemnat. Ett annat lika märkligt erbjuder äfven den nu föreställde arten, hvilken, om den icke blifvit ryktbar genom utmärkta egenskaper, torde likväl förtjena sin plats såsom en af de sällsammaste Vattenfåglar, som besöka Östersjöns kuster.

Stellers And bör räknas till de smärre arterne af slägtet, och kan i storlek bäst jemnföras med Svärtan. Könen visa väl deruti föga åtskillnad, men hanens brokigare yta så mycket mer, hvilket följande må vitsorda.

Näbben är svart, halfrund nästan som hos Gässen[1].

  1. Utseendet som hos Anates, rättvisar utan tvifvel tillägget af And, ehuru näbben är likare den Anseres vanligen tillegnas. Skulle äfven