Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/237

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


102 i LiTEK YATTEN-SALAMAICDBR.

Ken, en annan genom ögonen, den 3:dje öfver dem, hvilka förenas vid nosen ofvan det rundade näshålet. Sirupen är gulhvit med olivbruna Häckar, och'derifrån gfir, på un- ' derlifvet, ända till stjerten, en höggul rand beströdd med runda, bruna, svarta eller blåagtiga prickar.

^Stjerten har lika färg ofvanpå som kroppen, och inunder samma som bukens med dunklare fläckar. Den Kuggads kammen är ock der blekgul, äfven benen, med sina små fläckar, af hvilken en i synnerhet utmärker sig på bakbenen öfver knäleden, helst den finnes alltid. På tåerns, som äro till en del med hud förenade, likna Häckarne nästan tverband *).

Honan förekommer merendels litet större än Hanen; också vid fortplantningsliden är buken på henne tjock och uppdrilVtn. Stjerten synes rund och långspelsnd; men är likväl ofvan och under kantig; kroppens grundfärg olivgrön eller brun gulgrön och klarare efter lindningen. Ifrån nosen går bakåt en biunaglig strimma, och från undra .kä- ken en annan öfver ögonen. Bakom den första börjar en annan å ömse sidor af helsen, derifrån de löpa [ängs ryggen ända till stjertspetsen, och äro, tidigt om våren, brunt punkterade. Härigenom får ryggen ett kantigt utseende. INågon gång ses ock en lika färgud linie gå usidlöfver lifVet, som dessutom är beströdt med fina knappt märkbara dunkelbruna prickar. Underlifvet är gulhvitt och midt på orangefärgadt, med eller utan spridda, mörka fläckar. Jemte detta hafva Honorna af denna art, såsom fullkomligt utbildade, i början större hufvud och klarare grundfärg, särdeles efter hudens förnyande, samt endast två dunkla, stundom föga synliga ränder på ryggen, och både buk och stjert utan fläckar.

Efter parnings-perioden, och några derefter timada hud-ombyten, mister Hanen sin ryggkam, och i dess ställe ser man der en rad af mötka punkter; likväl behåller stjerten sin lansettform; men på Honan försvinner småningom, in på året, den öfre och undre skarpa kanten, så att stjerten blir nästan trind, och det är då hon föreställer von Linnäs Lacerta vulgaris, hvilken man länge hållit antingen för egen art , eller för verklig artförändring. Ganska sannolikt håller Hanen sig beständigare i vattnet, emedan man kan finna honom der under hela sommaren, då på samma

w) På den bifopaJe Tabellen har, denna gäng. endast Honan kunnat aftecknas. Dl fr-imd-^le1: en annat) af samma Slägte förekommer, hepp»t ri »ek maddela Honans afbild.