Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/263

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
106
DYNT-KRÄKET.

ändrad beskaffenhet af köttmassan, nära de ställen der Maskarne med sina blåsor såsom inhysta förekomma.

Gœze var den förste, som, sedan han fullkomligen bevist Mask-Kräkets tillvaro hos Svinet, föll på den tankan att det också kunde finnas hos Menniskor[1]. Det dröjde icke heller länge, förrän Werner[2] äfven beviste verkligheten häraf, ehuru han ansåg det som särskilt art från Svindyntet[3]. Bland många andra åsyna vittnen[4], har i synnerhet Steinbuch, vid anställda liköppningar, funnit samma Dynt-Kräk emellan de flesta ryggmusklerne. Treutler upptäckte det äfven hos några Apor (Simia sylvanus och Patas), hvilka han som Anatom fick tillfälle att undersöka. Också har Apan ett annat mask-kräk gemensamt med Menniskan, en och samma Tarm-Mask, neml. Tricocephalus dispar. Hvad Svinet åter angår, delar det, som bekant är, med Menniskan företrädet framför andra djur, att vara allmännare spridt öfver Jordklotet; och då Blumenbuch härleder detta företräde från den finare och lösare cellväfven i menniskokroppen, så torde väl sådant icke heller kunna frånkännas Svinet. Det är med dess kött som Menniskors skall efter Anthropophagers utlåtelser, komma närmast i läcker smak. Som man vet, är det ock mycken likhet i förhållandet af de inre delarne; och utom allt är (Menniskor och Apor undantagne) Svinet det enda bland de däggande

 1. Neueste Entdeckung l. c. s. 25.
 2. Brev. Expos. Cout. 2. p. 2. T. 1.
 3. 1. ansåg han det som en större art; men storleken är föränderlig, från hirskornets till ärtens. 2 nekade hak-kransens närvaro, men finnes hos båda. 3. beskref det med längre snyte och dubbel rad af sugvårtor på hufvudet; dessa äro likväl endast de förutnämnde kanaler eller slidor för hullingarne, och det utdragna snytet är tillfälligt. 4. benämnde den del som förenas med stjertblåsan, för vaginal-capsel; men det är Kräkets egen kropp; med ett ord; ingen specifik skillnad gifves. Bägge äga den yttre blåsan (kanske lite tunnare hos Menniskan), bägge äga samma form, samma genomskinliga sugvårtor, samma ljusa färg.
  • Fischer Tæniæ hydatigenæ in plexu chorideo inventæ historia 1789.
  • Kölpin merkwürdige Krankeits Geschichte, in Schrift. der Berl. Ges. Nat. forsch. fr. 1. 348.
  • Schröder Comment de Hydatidibus in corp. humano. Reintel. 1790.
  • Rudolphi über die Hydatiden thierisch. Körper. Anat. physiol. Abhandl. Berlin 1802.
  • Himly Beobach. u. Beschr. des Finnenwurms bei den Meschen. Hufeland. Med Journ. 1809. Dec. s. 115. Han har också funnit Dynt i hjernan.
  • Florman i K. V. A. Handl. 1810. s. 178.