Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/283

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


102 . STEGLITSA.

samt säges tillika gerna förtära ett eller annat saltkorn. Om mun har tillgäng på vallmofrön, äro äfven dessa bland hennes omtyckta födoämnen, äfvenså roiiiö och hirs.

TH! fäste för sitt bo uppsöker Steglitsan gerna några tätare träds kronur, och bygger det vanligtvis högt uppe, i någon klyka af grenarna. Sjelfva boet är ungefär hemisferiskt, ef mossa, Jäfvar, fina rötter o. s. v. sammansatt med tecken af utmärkt konstdrift, nästan som Bofinkens, och invändigt fodradt med ull, fjunet af sälgfrön o. d. Häri läggas 4> vanligast 5, eller ock 6 egg, hvilka äro ljust btågröna , mer eller mindre tecknade med glesa blekröda eller brunagtiga prickar och Häckar, samt några mörkare strimmor kring eggets storända. Sällan lägges mer än en kull om året. — Under liggningstiden förser hannen honan med föda, och hjelper sedermera äfven troget att mata ungarna. Desse äga före första Ijäderömsningen en mera gråagtig och obestämd färg, och sakna den glänsande röda teckningen på hufvudet ; vingarnas gula band märkes likväl temligen tidigt. (Det uppgifves, att de små ungarne af andra könet skola äga en fin hvit ring omkring näbben, och derigenom kunna skiljas ifrån hannarna *)? Vill man hemma uppföda dem , kunna de matas med hvete-semlor och vallmofrön, blötta i mjölk eller vatten.

Det år bekant, nt man under deras fångenskap kan få Steglitsor att para sig med Canariefåglar, i synnerhet hannar af den förra med honor af sistnämnda art. Mau erhåller härigenom batarder, som ofta utmärka sig genom vacker teckning, och äfven lära sjunga ganska val, samt än vidare fortplanta sig.

Steglitsan bebor alla Europas länder, finnes äfven uti Norra Asien, octs åtminstone ända ned till Aleppo, äfvensom hon träffas på Madera. I Skandinavien ser man henne i alla provinser, ända till Norrland och Finnmaiken, ehuru ganska ojemnt utspridd och svårligen någonstädes i ymnigiiei; åtskilliga orter finnas ock, der denna vackra fågel nästan aldrig visar sig. Han öfvervintrar fullkomligen hos oss.

I sin fångenskap är hon nnderkastad åtskilliga sjukdomar , bland hvilka må anmärkas svullna fötter, som läkas med osaltadt smör ; äfven näbbens förlängning , som kan

  • ) Baclislsia.