Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/299

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


64 GRA KNORRHANS.

genom sido-linien , som är bred oclv Hntaggig , samt genom kroppens färg ofvanpå och på sidorna , som är mörk med hviwgtiga fläckar. Första ryggfenan är mörk , något hvitHackig ; bröstfenan likaledes mörk , men mycket mindre än på Tr. Hirundo. Stjertfenan är mera utskuren än på Tr. Hirundo, men ej så mycket som på Tr. Cuculus. I öfrigt hemtas ännu ett kännemärke från antalet af strålar i hvar fena , hvars förhållande är följande: Gälhinnan har 7 strålar; bröstfenan jo; bakfenan 6; gumpfenan 17 eller 18; stjertfenan 9; första ryggfenan 7 eller $, andra ryggfenan ig.

Kroppen är inunder blek, stundom stötande i rödt; hufvudet stort , fjället ofvanom öfverläppen framtill inskuret, å ömse sidor väpnadt med S eller 4 taggar. De stora fjällen på hufvudets sidor äro märkta med stråiformiga silfverstrimmor. Ögonen silverglänsande, med svart pupill. Kroppens fjäll äro b.eka, med mörk kant; men den breda sidolinien beslår af stora, starka och taggiga fjäll, som äro midtpå svarta och i kanten hvita *). — Oen förekommer

) Hrad Bloch anfört om Janus fiskens inre organisation, Sr alltför ofullståndigt. Saknaden al friska exemplar har icke tillåtit ojs att fullkomligen afhjälpa denna brist; ri lå deriöre åtnöja oss med du iakttagelser Profässor A. Retzius jun. på vår anhållan behagat meddela, hemtade »f elt i jpirituj längre tid förvaradt exemplar.

Mun- cavileten a> ganska rid, med fä och »må tänder. Desse är» of van t il t lördelade pu tre ställen, ueml- på os intermaxillare, på Vomer och på assicula pharyngtealia superiors,; — nedantill på Underkäken och pharyngceatia in/eriora (oaaic. cririalia Geoffr) — Munnen och svalgets alemhinna är siat. Man- cariteten öfrergår i en några linier läng strupe, som har ett starkt lager cirkulära muskeliibrer och en länglit ul„d inre hinna. Magen är ganska liten och bildas till Största d<*len af den porlion , som fält namn af saccus ccecus ventrieuli, lä att, då magens större båge är gsnsk:, aior, blir den m.nilrr nästan omättlig derigenom, alt pyloru» kominer alt ligga strås uimed cardia. Hos denna art, så väl luiti ho» Tiigla Hirundo, år ventrikeln , genom en framifrån bakåt gående fåit t afdelad i tvenne portioner, i hvilka slemhinnan vit>arolika beskaffenhet. Cardiakal-portioneno lom är den största och bildas af den egentliga b!indsäcken, har en brunaotig, sammetslik beklädnad, med oregelbundna, ofullständiga fållar, hvilka fortsätta» från oesophogus. Den portion som går till Fvlorm, är beklädd med en tunnare, hv<t och ganska lin» dubbelt-reticule- rad hinns

' Pyloms Sir ganska träng, och kiingsluien af starka musletGbrer. — Valvula pylori teml gen stor, med parallela längsgående rerk, och en skarp bakitstäende. Undlikt urnuuei) kant, — Strå» bakom denna klaff