Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/308

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


VANLiG XEVA. Io5

inunder år den smutsigt tegeliärgad, ned en nästan kölformig upphöjning. Det» ringar äro icke hela, atan de 3 yttersta delade genom en »ned söm, och sammanbuiidne af en £o hinna, hvarigenom den eljest tå platta balen vid vissa tillfällen Kan utvidgat. — Den ytterst* leden består af trenne delar, af hvilka den medlersta, iriangelformigt tillspetsade, boticker fortplamnittgs-orgnnerns. Öfver dessa utskjuter det för dessa insekter egna luftröret, »t omkring like längd med bålen. Det består ef tvenne sammenuriisande rånnor, som äro öppna i spetsen, och under synglaset synas fint håriga. Till sitt fäste och utseende liknar df-tta rör mycket den eggläggnings-organ, hvarmed vissa gräshoppor och Hera andra insekter äro försedde; men att det härmed ej bar någon gemenskap, är fullkomligen bevisadt, och bland annat rednn deraf, alt det finnes äfven hos hanarne, samt au eggen framkomma ur en annan öppning under denna organ. KbumNftpan ganska länge kan lefva under vattnet, böjer den aig likväl oftast så högt, att spetsen af detta rör sär vattenbrynet ; då den sedan nedstigit, aflemnas efter hand flera luftbläddror, som likväl äfven synas komma ifrån siigmtta, så a» röret måhända i synnerhet tjenar för inandningen. Dä djuret förtar sitt rof, sätter det sig gerna tå, att lufiröret nåc öfver vattenytan.

Af de tte parens fötter äro de tvenne bakre af en helt enkel form , och deras tår bestå af blott en led, väpnad med tvenne klor. Det främsta paret deremot, som sitter ganska nära hufvudet, äger en egen och nog ovanlig skapnad; öfverarmen är tilltjocknad, samt på framsidan försedd med en ränna, 1 hvilken den något krökta underarmenkan infällas, nästan som bladet på en fäJlknif, och så tätt tillslutande , att insekten härmed förmår qvarhålla äfven det finaste hår, helst kanterna af nämnde ränna tillika äro fint tandado. Dessa armar äro ytterst väpnade med en enkel, men hvass och stark klo *).

Den inre organisationen af Nepa cinerea är numera ganska väl upplyst, genom en noggrann undersökning nF Léon Dufour **), och kan väl i Hera afseenden tjena som

  • ) Deråt likhet med Skorpionens eller Kräftans klor är enda» skenbar;

ty på dem är l>rufc klo klufven, med ett särskilt rörligt finger; på en Mepa deremot ar endail den yttre leden liltbakaböjd.

•*) Rccfcerclies atutnmiciats sur U Ranttre liaétire et la Nipe ceDdrée. — Annales géoérales des sciences pbvsiquei {psrEory de Si.-Vincent, Drapsez et t en Mont), Tom* VII. E 194.