Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/308

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
105
VANLIG NEPA.

inunder är den smutsigt tegelfärgad, med en nästan kölformig upphöjning. Dess ringar äro icke hela, utan de 3 yttersta delade genom en sned söm, och sammanbundne af en fin hinna, hvarigenom den eljest så platta bålen vid vissa tillfällen kan utvidgas. — Den yttersta leden består af trenne delar, af hvilka den medlersta, triangelformigt tillspetsade, betäcker fortplantnings-organerna. Öfver dessa utskjuter det för dessa insekter egna luftröret, af omkring lika längd med bålen. Det består af tvenne sammanpassande rännor, som äro öppna i spetsen, och under synglaset synas fint håriga. Till sitt fäste och utseende liknar detta rör mycket den eggläggnings-organ, hvarmed vissa gräshoppor och flera andra insekter äro försedde; men att det härmed ej har någon gemenskap, är fullkomligen bevisadt, och bland annat redan deraf, att det finnes äfven hos hanarne, samt att eggen framkomma ur en annan öppning under denna organ. Ehuru Nepan ganska länge kan lefva under vattnet, höjer den sig likväl oftast så högt, att spetsen af detta rör når vattenbrynet; då den sedan nedstigit, aflemnas efter hand flera luftbläddror, som likväl äfven synas komma ifrån stigmata, så att röret måhända i synnerhet tjenar för inandningen. Då djuret förtär sitt rof, sätter det sig gerna så, att luftröret når öfver vattenytan.

Af de tre parens fötter äro de tvenne bakre af en helt enkel form, och deras tår bestå af blott en led, väpnad med tvenne klor. Det främsta paret deremot, som sitter ganska nära hufvudet, äger en egen och nog ovanlig skapnad; öfverarmen är tilltjocknad, samt på framsidan försedd med en ränna, i hvilken den något krökta underarmen kan infällas, nästan som bladet på en fällknif, och så tätt tillslutande, att insekten härmed förmår qvarhålla äfven det finaste hår, helst kanterna af nämnde ränna tillika äro fint tandade. Dessa armar äro ytterst väpnade med en enkel, men hvass och stark klo[1].

Den inre organisationen af Nepa cinerea är numera ganska väl upplyst, genom en noggrann undersökning af Léon Dufour[2], och kan väl i flera afseenden tjena som

  1. Deras likhet med Skorpionens eller Kräftans klor är endast skenbar; ty på dem är hvarje klo klufven, med ett särskilt rörligt finger; på en Nepa deremot är endast den yttre leden tillbakaböjd.
  2. Recherches anatomique sur la Ranatre linéaire et la Nèpe cendrée. — Annales générales des sciences physiques (par Boy de St.-Vincent, Drapiez et van Mons), Tome VII. p. 194.