Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


42 S ABU GÄDDA.

till längden som i till i5; och denna gestalt gaf äldre naturforskare anledning till nnmnet Nålfish. Hela ytan, utom trynets spets, ryggen och fenorna, är blänkande som silfver, eller kanske rättare- som poleradt tenn. Gäliiinnan hur 12 strålar, och Eröstfenorna >3. Bukfenorna, bakom medlet af kroppens längd, 6. Ilyggfenan, sittande midte. mellan medlersta delen och stjertspetsen, ig. Den motsvarande lAumpfenan, tätt framför Ami.*, sa; och ändtligen den klufna eller umjupna Stjertfenan omkring ao zdelta strålar. På bröst- och bukFenor äro dessa greniga, men på ryggens och analfenan enkla. Stjertändan är mycket afsmainrinde, men vidgas något trapetzlikt vid fenan. Sidlinien (linea lateralis) börjar som vanligt vid nacken, och löper, efanra knappt nmikbar, långseEier sidorna af kroppen, och liksom försvinner innan den nåkar stjerten

  • )En annan, något tydligare och mer upphöjd, tyckes börja

från gäl-locket och går lägre ned, parallelt med baken , ända fram åt sijertfenan; och ändtligen upptäckas ett par finars ränder eller linier efter hela längden af den plattade baken. Bröst- och bukfenor äro snarare grå, de öfriga blåaktiga En svart linie utmärker ryggens medlersta del; för öfrigt är den grönfärgad, ibland mera biå åt sidorna, och denna, hela fiskens längd igenom tydligt åtskilda färg. blandning med det blänkande silfvorlika inunder, förenad med den smidiga kroppens som ålen slingrande rörelser i fiskens våta element, gör den till ett retande synämne. FjäHen kunna icke genast skönjas, om icke, med synglasets'biträde, på ryggen; men under den hinnlika hud som tyckes göra en yttre betäckning, ligga ganska små rundade fjäll.

TJudersökas åter fiskens inmaten, ser man huru den något långa bukhålan fylles af Tarmkanalen, som börjar genast vid och Öppen vid svalget, och aftager utan krökningar och afsatser småningom i vidden ända till sitt slut. De öfriga inelfvorna likna den vanliga gäddans; och i stället för simblåsa, synes blott ett tomt rum vid ryggraden, som består af 85 knotor med di refben å ömse sidor.

Att Näbbgäddan bör räknai till Rof-fiskarne, bevisa iienp.es beväpnade käkar; men hon måste i följd af deras

") D- Bloch nekar denna, Ock amer den sednare för den rättJ Sidlinien f hvaraf likväl orikligheten bevisas rid kokningen ti Usken , då köttet, •em gemenligen händer, fräaski)je« der Sidlinien verkligen borywa.