Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


64 FJÄRILEN APOLLO.

om hösten, och den följande våren kläckas och uppfostras. I Juni synes Larven hsfve ernått sin rätta storlek. Utsträckt är den nästan a tum läng, öfverallt betäckt med svarta tina hår likt ett sammetsludd, ehuru något ljusare emellan lederna. Små, öfverallt spridda vårtor äro besatta med fina, tätt förenade hur längre än sjelfva luddet. Den sammelssvarta botten upplyses ännu mer af en mängd orangeröda fläckar, löpande i a rader vid sidorna ofvantill, och a sådana fläckar synas på hvar led, utom på de begge 'första. Emellan dessa högfärgade punkter, upptäckas älven längs efter öfra delen af kroppen, många små biågrå prickar, ordentligen sex på leden. Hufvudet är svart, försedt baktill ofvanpå med en glänsande brandgul punkt, som under Larvens rörelser utskjuter i skapnad af a utspärrade köttiga horn, och äro djurets trefvare, sådane som redan blifvit på Machaons laiv anmärkte, och dessa kunna efter behof indragas och utskjutas. Det är genom dessa redskap, som, efter Heesets uppgift, samma Larv, dä den vidröres, utdunstar en vidrig ånga, troligen som ett värn mot de kräk som kunna förfördela den. Men hos den Larven vi nu beskrifva, märkes ängen dylik lukt. Under sitt lifligare tillstånd öfverger han sällan sitt fäste på Stam örtens blad, utan flyttar sig med tillhjelp af sina 8 fötter, fast utan särdeles snabbhet, tiil andra oförtärda delar af vexten; men blir rörligare inemot de ögonblicken då natursdriften leder honom till en afskild vrå för att bereda sin förvandling. Det bör härvid märkas, att Larven icke omspänner sig, som vanligt flera andra , med någon tråd, utan fäster blott några spridda omkring sitt lägerställe, der den stilla liggande 3-4 dagar, omsider afstryker huden och visar sig i gestalt af en känslolös puppa, vid ändan af hvilken den hopskrumpna Larvhtiden fastsiiter. Icke kantig, utan af lika rund form som Natlfjärilarnes, är pappan i förstone mjuk och blekgrön eller gul, men blir snart rödbrun, och efter några dagar violett. Den är dessutom då betäckt med en biågrå hinna eller mjöl som lätt aftorkas. Detta utdunstar från puppans inre, genom do endast för det väpnade ögat synliga porerne på skalet, först som en khr fuktighet och sedan som ett färgadt puder, likt det på mognande plommon och dylika. Efter 5-4 veckors dvala utkommer omsider det fullbordade vingade kräket, Fjärilen, men som genast fordrar framför allt elfe passande lodrätt fäste, för att, under torkningen , icke fä lyten, som alllid blifva oförändrade.