Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/57

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


TUMLARE».

På »kelettet räknar man 7 knotor för halsen och i3som tillhöra ryggen. De derpå följande äro vanligt 45 -/)6. Ländknotornas stora tverspetsar bevisa också den styrka sömbakdelen äger, i3 refben sina på hvar sida, men 6 endast äro förenade med bröstbenet, som är bakåt krökt och i z grenar deladt,

Tomlåren har en stor hjerna, jemförd med djurets hela volum. Med undantag af Apornas och deras närmaste fränders är, utom bristen af första nerfparet, likheten med menniskans märkvärdig, både C il E utvidgning, konvex yta, antal af krökningar, och vidd utöfver lilla hjernan. Det inre örat formeras, som förrn sades hos Hvalarne, af ett eget isoleradt ben, och den sä kallade Eustachii gång öppnnr sig i Näskanalen, utan tvifvel för att bättre fatta ljudet i luften; och som de för lukt-organet troligen bestämde stora kaviteter i kindbenen, försedde innantill med en hinna lik snorhinnan och nervgrenar från del 5:te paret, äfven med samma gäng förenas, så kunde man säga med Cuvier, att Tumlnren på visst säll hör med näsan ock luktar ?ned örat. Hvarken i luftstrupen eller i den der ofvanför formerade,pyramiden linnes något som liknar ett öfre lufthäl (Glottis), hvilket synes neka djuret att knnna yttra annat än ett doft, stönande -ljud. Så väl lungorna som hjertat äro utmärkt stora; lefvern deremot af mindre vidd och blott aiflikig och utan gailblåsa. Njurarne lia intet bäcken, men dela sig liksom hos Björnarne i Hera lober; och såsom till mjelten hörande har man ansett 7 små delar från storleken af en ärt till den af en kastanie Ändtligen förtjena magarne att nogare anmärkas: de äro 4 till antalet. Matstrupen leder till den första som är säcklik!, innantill på längden rynkad och beklädd med en sammetslik hinn». Öfvergången ur denna i den följande är hopdragen på a ställen, och hnr af några fått namn af särskilt mage. Den andra är lika stor som den förstnämde, rund, och af tjock, fastän mjuk sammansättning, och dess rynkor löpa snedare, lin kort och vid båda ändar hopsnörpt gång förenar denna med den tredje som är binnaktig, och liknar en tarm krökt som ett S och inuti porös, och den fjerde är äfven alldeles rund och rynkad, och det är i denna som gångarne från lefvern och kröset öppna sig. Härifrån går tarmkanalen rynkad på längden, utan blindtarm, under minskande af sin vidd och tjocklek ända till Anus. Hela kanalen utgör 12 gånger djurets längd.