Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


denna nya upplaga, gifva åt stafsättet stadga och enlighet. Utgifvandet af tvenne Tomer på en gång, den längd af tid tryckningen upptager, och nödvändigheten att så tidigt som kunnat ske, begynna den, har likväl icke tillåtit henne att, i detta bemödande, intill fullkomlighet lyckas. Det är svårt, om ej omöjligt, att innan sista fulländningen af ett arbete, sådant som det ortografiska, hvarmed hon varit sysselsatt, förutse alla de större och mindre frågor, hvartill omfattningen af ett helt språk beständigt föranleder. Denna omständighet torde få tjena till ursäkt, om det stafsätt Akademien omsider fastställt, och som hädanefter kommer att följas, icke ännu kunnat i denna första del iakttagas med yttersta noggranhet.