Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


innefattar det nya: Svenska Akademiens Handlingar från år 1796. De särskilta delar af hvardera, erhålla sin nummer efter den ordning, hvari de utgifvas.

Akademien är sinnad att, så länge tillgången på redan tryckta Handlingar sådant medgifver, alltid på en gång utgifva tvenne delar, en af hvardera Tomföljden. Den som börjar de nyare, innehåller Akademiens tankar om svenska Stafsättet, och har sitt eget företal. Om den närvarande behöfver, i Akademiens tanke, intet annat sägas, än de underrättelser som nu blifvit lemnade.

Ibland de Skrifter den innehåller, finnes likväl en, som utom sitt eget värde, får ett ökadt af den hand, som dermed prydt Akademiens Handlingar och svenska Vitterheten. Att Konung Gustaf den Tredje författat Äreminnet öfver Torstenson, är redan af allmänheten kändt. Akademien äger nu den tillfredsställelsen, att lemna, tillika med sin bekräftelse deraf, äfven en särskilt och omständlig upplysning rörande den mest sällsynta och mest smickrande händelse som hennes och någon Akademis häfder hittills förvarat.

Så långt det varit för Akademien möjligt, har hon sökt att redan ifrån början af