Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/130

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 114 —

Huru denna byggnad sedan vunnit den ena förbättringen efter den andra, kännen J, mine Herrar! hvilka sjelfve lagt handen härvid, säkrare, än jag, som blott varit åskådare. Och huru mycken anledning har icke det allmänna att vänta densamma snart bragt till högsta fullkomlighet, sedan ordningen af den kedja, som Konungen följer i alla dess vigtiga företaganden, lyckligtvis hunnit leda dess nådiga åtgärd till detta föremål, och dess höga val af medel in på Eder, mine Herrar! i hvilkas ynnest jag utbeder mig att beständigt få vara innesluten.