Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/131

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 115 —

SVAR,
på Lektoren m. m. Nordins Tal, af Akademiens Direktör Johan Henr. Kellgren.

Min Herre!

Då Ni i dag går att förstärka våra Ledamöters antal, går Ni äfven att uppfylla ett ledigt rum i dess insigter.

Naturen af de göromål Akademien åligga, tålte ej, att länge sakna en man af edra sällsynta egenskaper.

Hade dess ändamål endast varit, att med nya snilleprof rikta landets vitterhet, att med sångens ljud uppkalla store konungars och hjeltars minne; att med vältalighetens färgor ställa i ren och odödlig dag deras dygder och förtjenseter; då hade Akademien redan haft skäl, att lofva sig mycket af ert biträde: men då språkets stadgande är dess första och hufvudsakliga föremål, anser hon edert tillkallande icke mindre än oundgängligt.

Hvad är menniskohandens styrka, utan verktyg att den rätt utöfva? tankens skönhet, utan medel att den rätt väl bilda? snillet, utan hjelp af ett odlat språk? — Huru mången Iliad har ej upprunnit och dött i den vildas hjerna! eller, fattad i ett groft och barbariskt tungomål, blifvit glömd och föraktad i en upplystare tid!