Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Snille och smak 1801.png

Den 20 Martii 1786 behagade Konungen begifva Sig till Rådkammaren, och för de församlade Herrar Rikets Råd tillkännagifva Inrättningen af en Akademi, hvilken kommer att bestå af Aderton Ledamöter, och, under namn af Svenska Akademien, arbeta på Svenska Språkets uppodlande och Smakens stadgande, så i Vältalighet som Skaldekonst. De för denna Akademi utfärdade Stadgar blefvo för Herrar Rikets Råd uppläste.

Till en början hade Konungen nämt Tretton Ledamöter, ämnandes att låta Akademien genom Val fylla de öfriga fem rum. De nu utnämde, Herr RiksRådet Grefve von Höpken,

Sv. Akad. Handl. 1786.1