Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 2 —

Herr RiksRådet Grefve Carl Fredrik Scheffer, Herr RiksRådet Grefve Mathias von Hermansson, Herr RiksRådet och FältMarskalken Grefve Axel Fersen, Öfverste KammarJunkaren Grefve Johan Gabriel Oxenstjerna, Statssekreteraren Elis Schröderheim, Biskopen i Lund Doktor Olof Celsius, Biskopen i Götheborg Doktor Johan Wingård, CantzliRådet Grefve Gustaf Fredrik Gyllenborg, CantzliRådet och Hans Kongl. Höghet KronPrinsens Informator Nils von Rosenstein, som tillika blifvit utnämd till Akademiens Ständige Sekreterare, KammarRådet Anders af Botin, ExpeditionsSekreteraren Gudmund Göran Adlerbeth, Konungens HandSekreterare Johan Henrik Kellgren, fingo samma dag KallelseBref, med befallning att taga sitt Inträde den 5 nästpåföljande April, hvilken dag, utmärkt för 24 år sedan genom Konungens första inträde i Rådet såsom Svea Rikes KronPrins, blifvit utsedd till Akademiens offenteliga Instiftelse.

Då denne sistnämde dag inföll, förrättades Instiftelsen på stora BörsSalen i en talrik samling Åhörare af alla stånd och kön. Drottningen, KronPrinsen, Hertigarne, Hertiginnan, den Kongl. Prinsessan behagade åhöra densamma incognito i en läktare med galler. Den medlersta delen af salen var genom et skrank afskild. Vid öfra ändan stod Konungens Stol, från hvilken var en gång till det rum, hvarest