Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 4 —

och Dess märkeliga bistånd, Vi kommit till Styrelsen af detta Vårt FäderneRike, har Vår högsta trängtan varit, att utmärka Vår Regering med allt som kunnat lända Riket till nytta, förmån och ära; Vi kunne ej nog erkänna Försynens skickelse, som så främjat Vår önskan, att Vi sett Rikets välstånd tilltaga, och under ett beständigt inhemskt och utvärtes lugn (sällsynt i våra Tideböcker), den tvedrägt alldeles försvinna, som sönderslitit Riket, och enighet utplåna minnet af de förra ohyggliga tider. Vi hafve sökt att befrämja Näringar, Slögder, Handel och Sjöfart, samt dels uppmuntrat, dels Sjelfve tillskapat sådana Inrättningar. Vi hafve upprättat Vår Sjömakt ifrån det mest förfallna tillstånd, till den ordning den saknat snart i hundrade år; Vi hafve satt Vår Krigsmakt på en rörlig fot, förbättrat de gamla Fästen, skyndat på de nyss fullbordande. Nya Skeppsdockors byggnad, Durkfarters öppnande, Rättvisans skyndsammare gång, nya Domstolars upprättande, nya