Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/207

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Sedan Svenska Akademien den 19 October i Hans Excellences Riks-Rådet m. m. Grefve Carl Fredrik Scheffers ställe valt till Ledamot Kongl. Sekreteraren Abraham Niclas Clewberg, och detta val vunnit Akademiens Höge Beskyddares, Konungens bifall, hölls den 2 December offentlig Sammankomst på Stora Börs-Salen, då bemälte Kongl. Sekreterare gjorde sitt Inträde med följande

TAL.

Mine Herrar!

Ofta, då den upplysta Allmänheten med tystnad och uppmärksamhet bevistat dessa sammankomster, har äfven jag, gömd bland hopen af edra beundrare, känt min själ upplyftas af vördnaden för edra göromål; då ej mitt snille förmått höja sig till edra insigter och eder upplysning. Om af den låga, som genom eder röst sprider sig i allas hjertan, en gnista då hunnit äfven till mitt; om jag, förledd af stora efterdömen, genom verkligheten af eder förmåga smickrat mig med möjligheten af min egen; om jag vågat några steg på den väg för svenska Snillet, som J banat och som lyser af edra spår; kunde jag väl tro att en dag blifva funnen af edra blickar, och att erhålla belöning innan jag hoppades förtjena uppmuntran. Men då eder välvilja i dag lyftar mig så högt öfver kretsen af mitt hopp,