Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/217

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 201 —

kunde anses för ett fel att hafva göra mera godt än tiderne medgifvit; så är ju Grefve Scheffers ära nog stor genom det man tillåtit honom göra, och de frukter af hans verksamma själ som fäderneslandet njutit, redan tillräcklige att helga hans stoft åt en evig hågkomst. De syftemål han blott utmärkt, de anledningar han endast öppnat för det allmänna bästa, böra inom borgerliga samhällets krets förvärfva honom en ära, lik den som inom vettenskapernas tillföll Baco, hvilken väl ej utvecklade nya sanningar och upptäckter till den fullkomlighet som varit möjlig, eller som deras tillämpning i allmänna lefvernet kunnat fordra; men likväl bar dristiga blickar på et villsamt fält; der på omätliga afstånd drog spåren till nya upptäckter, och i det mörker som höljer naturens hemligheter utletade deras gömslor med en gissnings-förmåga, som endast tillhör stora snillen.

Den ryktbare Genevaren, så känd af sina vågsatser, har ibland andra äfven den, att menniskans högsta begär är hvilan, och att allt dess bemödande samt äfven de häftigaste böjelser endast äro medel till detta yttersta ändamål. Han hade utan tvifvel ej känt någon själ så eldig, så litet fruktande för mödan, och så beständigt rörlig ända till dess sista ögonblick, som den vi beundrat hos Grefve Scheffer. Kanske att man af denna outtrötteliga, denna genom en lång