Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 6 —

Vettenskaps Akademien, samt med Vår omsorg understödt och begåfvat Vitterhets- Historie- Antiqvitets- och Medalje-Akademien, stadgat Målare- och Bildthuggare- samt beskyddat den af några Våra undersåtare instiftade Musikaliska Akademien: Men Vi hafve saknat en Inrättning, egnad endast till Språkets förbättring; ett Språk, som igenom sin manlighet och sin styrka ej eftergifver något af de mest bekanta, och som allenast saknat den namnkunnighet, hvilken store Skribenter endast förskaffa, hvilka sällan tryta, då Regenten dem igenom sitt hägn uppmuntrar. Vi hafve ock redan med nöje sett sådana Skrifter utkomma, hvilka bära vittne om den smak och styrka åtskilliga Snillen äga, hvilka endast vänta ett större fält att visa sig och hedra Tidehvarfvet.

Vi hafve derföre beslutit, att upprätta ett Samhälle eller Akademi endast för Svenska Språket, den Vi velat helga åt de ädlaste af alla tidsfördrif: Vältaligheten och Skaldekonsten, att