Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 7 —

under uppodlande och stadgande af Svenska Språket, utsprida och upphöja Äran och Minnet, samt sjunga de Store Mäns lof, som dels styrt, dels tjent och frälsat Fäderneslandet, och dermed på en gång utvidga Svenska Namnets och Språkets ära. Vi vilje således härmed, och i kraft af detta Vårt öppna Bref, af Konungslig Makt och Myndighet, upprätta, stadfästa och gilla ett Samhälle af Aderton Herrar och Män, till Svenska Språkets stadgande och uppodlande, samt till öfning för Vältaligheten och Svenska Skaldekonsten; hvilket Samhälle skall nu och evärdeligen bära namn af Svenska Akademien, den Vi nu, så för Oss som ock för Våra Efterträdare på Svenska Thronen, tage under Vårt särdeles hägn och beskydd: viljandes den med särskilta Penning-understöd begåfva; samt, om något vidrigt Dess Medlemmar, såsom Ledamöter af denna Akademi, händer och vederfares, det med högsta onåd anse och upptaga; och hafve Vi velat nu och för alltid stadfästa för deras göromål vissa Stadgar,