Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 9 —


Öfverste KammarJunkaren Grefve Johan Gabriel Oxenstjerna.
StatsSekreteraren Schröderheim.
Biskopen i Lund Doktor Celsius.
Biskopen i Götheborg Doktor Wingård.
CantzliRådet Grefve Gyllenborg.
CantzliRådet och KronPrinsens Informator Nils von Rosenstein, som ock blir Akademiens Sekreterare.
KammarRådet af Botin.
Vår Sekreterare Adlerbeth.
Vår HandSekreterare Kellgren.

Till yttermera visso hafve Vi detta med Egen hand underskrifvit och med Vårt stora Konungsliga Sigill bekräfta låtit, som skedde på Stockholms Slott, den Tjugonde dagen i Martii månad, År efter Vår Herres Jesu Christi Börd, det Ettusende Sjuhundrade och på det Åttationde Sjette.

GUSTAF.
M. RAMEL.

Vid Originalet följer det Stora RiksSigillet, i en vidhängande Silfverkupa.