Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 8 —

som Vi vilje skola hållas uti obrottslig helgd, och hvilka af hvar och en af denna Akademis Ledamöter nu och hädanefter, vid deras inträde i Akademien, skola egenhändigt undertecknas; och till en början af denna Akademis inrättning, hafve Vi utsett följande Herrar och Män, dels kände för deras utmärkta Vältalighet och starka Skrifsätt samt kärlek för Vitterhet, och dels de, hvilka redan sig hedrat med Skrifter som riktat Språket och vunnit allmänt lof, hvilka, sedan de inför Oss offenteligen sammanträdt, och, enligt ofvannämde Statuters 29 §, med Lottning utrönt den ordning de i Sammankomsten skola iakttaga samt undertecknat Stadgarne, hafva att sätta öfverläggningarne i gång, och enligt 13 §. välja de öfriga Ledamöter. De Herrar och Män Vi utsett, äro:

Herr RiksRådet Grefve von Höpken.
Herr RiksRådet Grefve Carl Fr. Scheffer.
Herr RiksRådet Grefve von Hermansson.
Herr RiksRådet och FältMarskalken Grefve Axel Fersen.