Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/260

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har korrekturlästs
— 244 —

tidehvarfs enstämmiga bifall, hafva rättighet, att i alla tider tjena till mönster af Snille och Smak.


Direktören förkunnade derefter, att ibland fyra Skrifter, som inkommit det i Vältaligheten uppgifna ämne, Priset blifvit tilldömdt det Äreminne, som nu upplästes.