Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/306

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 290 —

Och mer förfärande de snarare ge frid:[1]
Likså en vild orkan de svaga motstånd bräcker,
Och verlden öfverfar, och hundra folk förskräcker
På en och samma tid.

 1. Gustaf Adolph uppfann en ny taktik. Före hans
  tid var Cavalleriet nästan syssolöst och onyttigt. Han
  insåg dess rätta ändamål, som är att med värjan eller
  sabeln i handen, och med blixtens hastighet rida
  omkull sin fiende. Förut brukte det endast eldgevären,
  och gjorde föga gagn. Som fienderna efter hans
  exempel antogo carrieren, så förekom han vådan deraf för
  Infanteriet, innan ännu bajonetten var uppfunnen,
  medelst långa pikar eller spjut, som stödda mot marken
  presenterades det framrusande fiendtliga rytteriet.
  Dessa pikar brukades äfven till anfall, sedan eldgevären
  tystnat, och affären kom till handgemäng.
  Österrikarnes korta värjor voro alltför svaga mot dylika vapen.
  Detta var förnämsta orsaken till slagens lyckliga utgång
  vid Lützen, der en och samma här, på en och samma
  dag, gjorde tvenne bataljer, och slog tvenne åtskilliga
  arméer.

  Men det, hvari vår hjelte öfverträffades af ingen,
  och hvari endast Cesar kan jemföras med honom, var
  den sinnrika disposition han gaf sin krigshär, der alla
  troppar, af åtskillig natur, tunga, lätta, till fot, till
  häst, voro så ställde, att de helt okonstladt
  understödde hvarandra; och att, om en kom i oordning, var
  strax en annan till hands, att upptaga striden. En
  uttröttad fiende, som med möda tvungit en
  Infanteri-Corps att retirera, anfölls i ögonblicket af Cavalleriet,
  och fick ej anderum förrän han var på flykten. Det
  kunde hända, att Gustaf Adolph ej vann seger; men
  det var en mathematisk omöjlighet för honom att blifva
  förstörd. Med dessa krigstalanger, om han fått lefva,
  hade han kunnat underkufva verlden.