Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 21 —

puncter. Then Ledamot som undfår then förra, blifver Directeur, och then then senare tager, Cantzler.

IV. §.

Uti alla sammankomster före Directeuren ordet, men i thes frånvaro, Cantzleren, och i thennes åter, Secreteraren.

V. §.

Then af Academiens Ledamöter som til Secreterare väljes, bör i Stockholm bo och vistas. Val thes vare ogildt, om ej Nio Ledamöter theruti deltagit. Honom tilkommer at föra öfver Academiens göromål Dagbok, at uprätta och utfärda Besluten, och at uti et serskildt rum förvara alla Handlingar, som Academiens inrättning, arbeten och angelägenheter angå; hvaraf han, utan vederbörligt tilstånd, aldrig må någon främmande del gifva.

VI. §.

Academiens Klämma eller stora Secret föreställe, å ena sidan, Vår bröstbild, med thenna omskrift: Gustaf III. Svenska Academiens Stiftare,