Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 22 —

och å then andra, en Lagerkrans, hvarutinnan läses the orden: Snille och Smak, samt therutanomkring: Svenska Academiens Stora Secret. Thet mindre åter är enahanda med frånsidan af thet större, och endast med then förändring af thet ordet: Mindre Secret.

VII. §.

Secreten vare altid uti Secreterarens gömmo. Thet större varde brukadt under alla öpna Bref som utgå, men thet mindre vid Brefväxlingen.

VIII. §.

Alla Academiens Beslut, Bref och Betyg underskrifve Directeuren, eller i thes ställe Cantzleren, sedan the af Secreteraren contrasignerade äro, hvilken jemväl besörjer om Secretens åsättande, på sätt som i föregående §. stadgadt är. Ther så händer, at Secreteraren igenom then anstälde lottningen jemväl Directeur är, tå contrasignere Cantzleren.

IX. §.

Academien välje altid til sine Ledamöter them, som äro kände för