Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 26 —

och hålle thervid et Tal öfver then afgångne. Vare honom ock theslikes tillåtit, at therutinnan återkalla minnet utaf någon ibland the Tre Store och odödlige Svenske Konungar, Gustaf then Förste, Gustaf Adolph then Store, och Carl Gustaf.

XVII. §.

Å thetta Tal svare i Academiens namn then Ordförande: hvarefter then nye Ledamoten intager sit rum, sedan han teknat sit namn.

XVIII. §.

Under alla arbeten som utgifvas af Academiens Ledamöter, uti Fullmagter och Afhandlingar, samt vid alla tilfällen, tå Ledamöterne sina öfriga Titlar föra, måge the äfven skrifva och kalla sig med then Academiske, nämligen: en ibland the Aderton af Svenska Academien, eller ock en af Svenska Academien.

XIX. §.

Beträdes Ledamot med något som emot heder och ära går, varde han för altid utesluten.